MGYK: jól járnak a patikák az új gyógyszerfelírási rendszerrel

A Magyar Közlöny múlt keddi számában jelent meg Réthelyi Miklósnemzeti erőforrás miniszter rendelete az egyes egészségügyi ésgyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

Az egészségügyi államtitkárság indoklása szerint a korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy a lakosságnáljelentős, sokszor lejárt gyógyszerkészletek halmozódtak fel. Ennek okasokszor az, hogy a betegség változása vagy mellékhatások jelentkezésemiatt időközben már más gyógyszerre, hatáserősségre állítja át az orvos a beteget. Ezekben az esetekben mind a beteg, mind pedig a biztosítófizetett a gyógyszerért, de végül nem használják fel, hanem kidobják, és ez évente több milliárd forint veszteség.

A gyógyszerészek szerint az általános gyógyszerfelírási szabályokmostani korrekciója a gyógyszertárban többletmunkát okoz, deössztársadalmi szempontból hasznos lesz. Bartus György, az MGYK alelnöke azt mondta: a gyógyszertáraknak úgy kell felkészülniük, hogykészletükből ki tudják szolgálni a betegeket. Az új szabályozásnakköszönhetően a patikákban racionálisabb készletgazdálkodást teszlehetővé, ami a mai forrásszűkös világban nem elhanyagolható szempont -tette hozzá.

Bartus György kiemelte: a gyógyszerkiváltásban a legnagyobb változásaz lesz, hogy míg korábban legalább 30 napi, a jövőben legfeljebb 30napi adagot lehet kiváltani. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha egygyógyszer csomagolásában kevesebb, mint harminc, például 28 napi adagottartalmaz, abból a gyógyszerésznek kettőt kellett adnia. Márciustólviszont – hacsak az orvos nem írja fel a vényre, hogy 56 napra ellátva – csak egy 28-as csomagolású doboz lesz kiadható.

Az MGYK alelnöke hangsúlyozta: beállított terápia mellett a betegnektovábbra sem kell havonta orvoshoz járnia. Ha az orvos úgy ítéli meg,három vényen elláthatja betegét három hónapra elegendő gyógyszerrel.Indokolt esetben az orvosnak továbbra is megengedett a betegek speciális élethelyzetére tekintettel egy vényre akár egy évre elegendő gyógyszert rendelni.

A gyógyszertárakban is számítanak a rendszer átállításával általábanjáró zökkenőkre. Fontos feladat, hogy a betegekkel megértessék az újszabályozást. Bartus György arra is kitért, hogy a jövőben többszörtalálkoznak majd a betegek és a gyógyszerészek, ez pedig a gyógyszerészi gondozást, a terápiakövetést és a gyógyszerelési problémák csökkentését is segíti.