Milliárdok külföldi gyógyulásra

Az olcsó magyar egészségügy keveset számláz kifelé. Évrőlévre milliárdokat fizet ki az egészségbiztosító magyar betegek európaigyógykezelésére. A más uniós államból érkezők biztosítóinak is kell fizetniükaz itteni ellátásért, ám összességében lényegesen kevesebbet. A külföldisürgősségi ellátásokat is beleértve az utóbbi években 2009-ben fizette ki alegtöbb pénzt magyarok határon túli gyógykezelésére az OrszágosEgészségbiztosítási Pénztár (OEP).

A biztosítótól kapott tájékoztatás szerint a4 évvel ezelőtti 6,3 milliárd forint döntő részét az EU-tagállamokban igénybevett egészségügyi szolgáltatások ellenértéke tette ki. EmellettLiechtensteinnel, Norvégiával, Izlanddal, Svájccal, Horvátországgal, Boszniávalés Montenegróval áll nemzetközi költségelszámolásban az OEP.

A 2009-es esztendőhöz képest egy évvel későbbmár „csak” 3,8 milliárd forintnyi számla érkezett külföldi egészségügyiszolgáltatóktól az OEP-hez. A 42600 számlából 27 ezret Szlovákiában, 9 ezretNémetországban, míg 3 ezret Ausztriában állítottak ki. Hasonló aránybanigényelték a kifizetéseket a külföldi szolgáltatók a következő évekbben is.

Mindez lényegesen több mint amit Magyarországaz érintett országoknak összesen kiszámlázott. 2010-ben 2,15, 2011-ben 2,8, mígtavaly 2,1 milliárd forintért kezeltek nálunk tagállambeli biztosítottakat. Amiegyértelműen az uniós szintnél olcsóbb ellátást jelent, ugyanis az említettösszegek mögött jóval több számla volt, mint amit nekünk kiállítottak.

Forrás: Vg.hu