Milliárdok spórolhatóak meg a csak egyhavi gyógyszeradag felírásával

Márciustól az orvos egy vényen, egyszeri kiváltásra legfeljebb 30 napra elegendő gyógyszermennyiséget rendelhet, az eddigiekhez hasonlóan viszont fennmarad az a lehetőség is, hogy akrónikus betegségeknél az orvos három havi gyógyszert írjon fel,ugyanúgy három vényre, mint ahogy eddig ennek történnie kellett volna.

Mint a közleményben kifejtették: a korábbi tapasztalatok aztmutatták, hogy a lakosságnál jelentős, sokszor lejárt gyógyszerkészletek halmozódtak fel. Ennek oka sokszor, hogy a betegség változása, vagymellékhatások jelentkezése miatt időközben már más gyógyszerre,hatáserősségre állítja át az orvos a beteget. Ezekben az esetekben mind a beteg, mind pedig a biztosító fizetett a gyógyszerért, amit végül nemhasználnak fel, hanem kidobják, amely nagyságrendileg évente többmilliárd forint.

Így “a gyógyszerrendelésre és kiváltásra vonatkozószabályozásváltozások célja a betegek gyógyszerköltségeinek csökkentése” – fogalmazott az államtitkárság. Ennek érdekében az új gyógyszerekfelírásánál – melyeknél nagyobb a kockázata annak, hogy a váltásraszükség lehet – egyszerre maximum egyhavi felírás és gyógyszerkiváltáslehetséges.

Március elsejétől az egyes vényekre azt is rá kell vezetni (melyet az orvosok vényíró szoftverének kötelezően biztosítania kell), hogy milyen időponttól egyhavi ellátási időszakra vonatkozik ez a recept. A betegezt követően az adott ellátási időszakot megelőzően már egy héttelkiválthatja a gyógyszertárban az adott vényt. Így biztosítható az, ha ahárom hónapos időközben a beteg átállítására van szükség, s akkor nemlesznek a beteg otthonában párhuzamos készletek, illetve – miként azelmúlt időszakban többször is történt – ha az adott gyógyszer árátcsökkentik, azt kedvezőbb áron kaphatja meg a beteg. Tehát az orvosnálfel lehet írni a 3 havi gyógyszert, de azokat 3 különböző receptenteheti meg, amelyek kiváltására havonta lesz lehetőség agyógyszertárakban.

Mivel ez év elején számos, a gyógyszerellátást, -rendelést és-támogatást érintő változás történt, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium,az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a GYEMSZI mind a lakosság,mind pedig a szakemberek részére hamarosan átfogó tájékoztató kampánytindít – tette hozzá az államtitkárság.

A Magyar Közlöny keddi számában jelent meg Réthelyi Miklós nemzetierőforrás miniszter rendelete az egyes egészségügyi és gyógyszerészetitárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, amely szerint márciustól azorvos egy vényen, egyszeri kiváltásra legfeljebb 30 napra elegendőgyógyszermennyiséget rendelhet. Amennyiben a legkisebb eredeticsomagolás ezt meghaladja, a 30 napra elegendő mennyiséghez legközelebbi gyógyszermennyiséget tartalmazó legkisebb eredeti csomagolási egységnek megfelelő mennyiség rendelhető.

A jelenlegi szabályozás még úgy szól: az orvosnak a rendelt gyógyszer mennyiségét úgy kell meghatároznia, hogy az elegendő legyen a szakszerű gyógykezeléshez a legközelebbi orvosi vizsgálatig.

Márciustól az orvosnak a vényen fel kell tüntetnie, hogy a rendeltgyógyszermennyiség mely időponttól váltható ki, és erről a beteget istájékoztatnia kell. Ha az orvos szájon át szedhető gyógyszerből 30 napot meghaladó mennyiséget rendelt, de a vényen nem tüntette fel, hogy arendelt gyógyszer mely időpontig (időtartamig) elegendő, az orvos általmegadott adagolás figyelembevételével megállapított 30 napra elegendőmennyiséghez legközelebbi gyógyszermennyiséget tartalmazó csomagolásiegységet kell kiadni.