Milliókat bukott az állam a veszélyes gyógyszeren

1999 augusztusában egy tizennégy éves lány bőrgyógyászhoz fordult apattanásai miatt. Az orvos októberben felírt neki egy gyógyszer, melyet el iskezdett szedni. Először lázas lett, feldagadt az arca és a bokája,immunrendszere legyengült, hormonháztartása felborult. Decemberben már kórházbavitték súlyos, kétoldali vesebetegséggel. Életveszélyes állapotba került. Végülkét vesetranszplantációs műtéten esett át.

1999 decemberétől 2008 nyaráig összesen 37 alkalommal állt kórházi kezelésalatt.  Az egyik transzplantáció után volt egy több mint féléves időszak, amikora fiatal lány nem mehetett közösségbe. 2007-ben száz százalékosmunkaképesség-csökkenést állapította meg nála. Állapota ma kielégítő és stabil,de maradandó egészségkárosodást szenvedett. Diétásan kell étkeznie, a krónikusvesebetegsége miatt folyamatosan kezelnie kell bőre szárazságát, fertőzéseit, afokozott szőrnövekedést. A vesetranszplantáltaknál a fogászati problémák isgyakoribbak, sokat jár fogászhoz is. Állandóan gyógyszert szed, fizikaiteljesítőképessége lecsökkent, ráadásul azzal a tudattal kell élnie, hogy atranszplantált vese működése romolhat.

A gyártó akkor még nem tudhatta

Az általa indított kártérítési per nagyjából tíz éve kezdődött. Első- ésmásodfokú ítéletek, új eljárás, fellebbezések követték egymást. A LegfelsőbbBíróság szerdán zárta le végleg az ügyet, a lány számára kedvező ítéletmegerősítésével.

A kirendelt szakértő egyértelműen megállapította, hogy ok-okozati összefüggésvolt az egyébként ma is forgalmazott gyógyszer szedése és a lány megbetegedéseközött. A gyógyszer 1999 októberi tájékoztatójában azonban a vesegyulladás nemszerepelt a lehetséges mellékhatások között. A gyógyszer mint termék emiatthibás volt, mert a tájékoztatás hiányossága miatt nem nyújtotta az elvárhatóbiztonságot.

Hogy jár a kártérítés, az nem volt kérdéses. A bíróság dolga annak azeldöntése volt, hogy az ügy egymásra mutogató két alperese, a gyártó és az államközül melyik a felelős. A döntés azon múlott, hogy a hiba a tudomány és atechnika akkori állása szerint felismerhető volt-e 1999 októberében. A bíróságarra jutott, hogy nem.

Az első vesemegbetegedésről ugyan 1984-ben kapott jelzést a gyártó, és azévek során további, elszigetelt bejelentések érkeztek, de csak 2000 januárjárakészült el a kimondottan erre a diagnózisra vonatkozó globális jelentés. Afelmérés eredménye egyébként az volt, hogy 16 év távlatában, tízmilliónál istöbb beteg közül 23 esetben alakult ki ez a vesebetegség, és az mindössze 3esetben nem volt más okkal magyarázható.

Havi járadékot is kap a milliókon felül

Mivel a bíróság úgy ítélte meg, hogy a hiba 1999 végén még nem voltfelismerhető, a gyártó mentesült a felelősség alól. A per megindulásának idejénazonban volt egy (ma már nem hatályos) szabály, miszerint ilyen esetben afelperest ért kárért a magyar állam köteles helytállni. Ez alapján mondta ki aFővárosi Ítélőtábla tavaly nyári jogerős ítéletében, hogy az állam felel, ésfizetnie kell.

Az állam ezután az utolsó lehetőségét is kihasználva a Legfelsőbb Bírósághozfordult felülvizsgálati kérelemmel, hogy ne kelljen fizetnie. Az LB azonbanszerdán kimondta, hogy a Fővárosi Ítélőtábla ítélete helyes volt.

A lány nem vagyoni kártérítésként 20 millió forintot kért kamatostul. Abíróság ebből 8 millió forintot ítélt meg, valamint az összeg 1999-től felgyűltkésedelmi kamatait, ami mostanra szintén több millió forintot tesz ki. Vagyonikártérítésként további 11 millió 256 500 forintot ítéltek meg a lánynak, többekközött a diéta, a kezelésekkel járó utazások, a gyógyszerek költségeire. Ezenkívül az államnak havi 46800 forint járadékot is folyósítania kell számára.

Ez az összeg kifejezetten nagynak számít az állammal megfizettetettkártérítések között. Fejenként csak nagyjából kétmillió forint kártérítést ítéltekmeg [1] például annak a három romafiatalembernek, akik tizenegy hónapot töltöttek ártatlanul előzetesletartóztatásban. A Magyarországot elmarasztaló strasbourgi ítéletek isrendszerint néhány ezer euróról, vagyis pár millió forintról szoktakrendelkezni.