Módosítottak egyes gyógyszerészeti rendeleteket

A nemzeti erőforrás miniszter 41/2011. (VII. 5.) NEFMI rendeleteegyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról: arendelet a Magyar Közlöny 76. számában a 22534 oldaltól olvasható.

Több rendeletben az egészségügyi háttérintézmények megvalósultintegrációjának megfelelően módosították a felügyeleti hatóság nevét: avolt OGYI (Országos Gyógyszerészeti Intézet) helyébe a GYEMSZI (Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet) került.

A változások érintik a közgyógyellátást: a közgyógyellátásrajogosultak részére térítésmentesen rendelhető gyógyszerekről szóló10/1995. (II. 24.) NM rendelet hatályon kívül helyezték, az 1995-ösrendelet az ingyenesen felírható gyógyszereket tartalmazta.

Módosítások érintik az alábbi rendeleteket:
• az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló
• a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló
• a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosirendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyiszolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és
tárolásának rendjéről szóló
• az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló
• a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézetigyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló
• a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló jogszabályokat.