Módosul az alkotmány az ingyenes vagyonátadás érdekében

Navracsics Tibor közigazgatási ésigazságügyi miniszter előterjesztését 258 igen szavazattal – akormánypártok támogatásával – 97 ellenében fogadta el a T. Ház. Atárcavezető indoklásában azt írta: a kormány kész konszolidálni afeladataik ellátásához az elmúlt években jelentős mértékű hitelfelvételre kényszerülő megyei önkormányzatokat, adósságállományuk ugyanis a gazdasági növekedés egyik korlátja.

A módosítás a sürgős kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az alkotmánymódosításra azért volt szükség, mert egy kormányzati javaslat szerint 2012. január 1-jétől állami tulajdonná válik a megyei önkormányzatok vagyona, állami tulajdonba kerülnek a ma megyei önkormányzati fenntartású intézmények,azok vagyona, illetve a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévőegészségügyi intézmények vagyona is, az állam pedig átveszi ahozzájuk kapcsolódó közfeladatokat és közszolgáltatásokat. Ezzel együttaz állam a megyei önkormányzatok nagyjából 180 milliárd forintosadósságát is átvállalja.

Az intézményátvétel részleteit szabályozó törvényjavaslat elfogadásáról jövő héten dönthet az Országgyűlés.