Molnár Attila lesz az EGVE elnöke

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár korábbi finanszírozási főosztályvezető-helyettesét kétharmados többséggel választották meg a küldöttek.

A jelölt elnök választási programjában leszögezte: szervezetük amindenkori politikai és ágazati irányítás szakmai partnereszeretne lenni. Ami a szűk szakmai testületeket illeti, Molnárváltozatlanul a Magyar Kórházszövetséget, valamint a Medicina2000 Szakellátó Szövetséget tekinti az EGVE stratégiai partnereinek,de más szervezetek felé is nyitnának, konstruktív partnerikapcsolatot kínálva nekik.

Ami az egyesület „belső” ügyeit illeti, erősíteni kívánja az EGVE régiós tevékenységét, miközben fontosnak tartja azt is, hogy a gazdasági vezetők szervezete vonzóvá váljon a fiatal szakemberek számára, hatékonyabbá váljon a belső kommunikáció, állandó szakmai munkacsoportok alakuljanak azaktuális problémák megoldási javaslatainak kidolgozására. S végül: önálló jogszabályban rögzítené az egészségügy gazdasági és műszaki területeindolgozók jogait és kötelességeit, s szorgalmazná az egységeságazati számviteli szabályok kialakítását.