MOTESZ: az egészségügy minden formában működtethető

A 126 tagszervezetet számláló Magyar Orvostársaságok és EgyesületekSzövetsége (MOTESZ) Szövetségi Tanácsának pénteki ülése megvitatta az országbanzajló átfogó változások betegellátásra és egészségügyi dolgozókra gyakorolthatásait, és értékelte az egészségügyi reformfolyamatot. A közel kétóráskonzultációt három fő téma köré szervezték: az állam és az egészségügyi szakmaviszonya, az emberi erőforrás válság és az ellátórendszer átalakítása.

A vitában szóba került az új alkotmány értelmezése, az állami szerepvállalásváltozása, a járulékból vagy adóból finanszírozott ellátás közötti különbségjelentősége, a szakmai kollégium működése, az orvos-szakma civil társadalommalés a betegekkel való kapcsolata, a nyilvánosság és a kommunikációfontossága.

Több küldött is jelezte, hogy az orvos gyakornokok kétségkívül fontosproblémája mellett észlelni kell, hogy országszerte hiányzik az orvosokközépgenerációja és nagyon rossz a szakdolgozók helyzete is. Elhangzott, hogy azorvosegyetemek hallgatóinak ma már csak kb. 45%-a magyar. Miközben egészországok hagyatkoznak a magyar orvoskarokra orvos-utánpótlásuk kiképzésében,hazánkban egyre nagyobb a szakemberhiány.

Egyetértés volt abban, hogy az egészségügyi ellátás működtethető állami,biztosítói, piaci rendszerben egyaránt. A modellválasztás a politikafelelőssége, de a rendszer átláthatóságát, koherenciáját és fenntarthatóságátbiztosítani kell.

A vita legfontosabb üzenete, hogy a reformok fő célja csak a magyar lakosságegészségi állapotának jelentős javítása lehet. Mindent ennek a szolgálatába kellállítani.

Ennek megvalósulásáért mind az állam, mind a szakma sokat kell tegyen. Afeltételeket az államnak kell biztosítania. Az együttműködésük elengedhetetlen.Ennek fontos fóruma a Szakmai Kollégium, de a szakmai közélet szerepe isfelértékelődik. A MOTESZ mindkettőben jelentős és konstruktív résztvevőévtizedek óta. Sokatmondó, hogy a Szakmai Kollégium összesen 180 tagjából 157 főa MOTESZ tagszervezeteinek vezetői közül kerül ki.

A küldöttek döntöttek a Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság felvételéről is,így a MOTESZ immár 127 tagszervezettel rendelkezik.

2011-ben a MOTESZ Díjat Kiss István professzor, a Szent Imre Kórházosztályvezető főorvosa kapja. A MOTESZ előző elnöke elsősorban a Szövetségérdekében végzett áldozatos munkájáért és a Nemzeti szív- és érrendszeri programmegszületésében játszott meghatározó szerepéért részesül a kitüntetésben.

A MOTESZ Elismerő Oklevelét, amit idén adományoznak először, kiemelkedőszakmai közéleti tevékenységükért öten vehetik át. Az Astellas Pharma és aMOTESZ együttműködésében, az orvostársaságok jelölése alapján felkért zsűri ötszakterület – alapellátás, diagnosztikus-, sebészi-, nem sebészi- szakmák,krónikus ellátás és rehabilitáció – arra méltónak talált képviselőjének adjamajd 2012 februárjában az „év orvosa” kitüntető címet és a vele járó díjat. Azsűri elnöke Ertl Tibor professzor, a MOTESZ elnöke.

A rendkívül tartalmas tanácsülési konzultáció anyagát a Szövetségbizottságokban dolgozza fel és érvényesíti majd a további munkájában ésnyilvános kommunikációjában. Az embereknek meg kell bizonyosodniuk arról, hogyaz orvosok mindent megtesznek, hogy a változások elvezessenek a betegségek jobbmegelőzéséhez, az eredményesebb gyógyításhoz és a betegekesélyegyenlőségéhez.