Nem a név számít majd, hanem a hatóanyag

Április elsejétől bevezetik a hatóanyag alapú gyógyszerrendelést akoleszterintszint-csökkentő sztatinoknál – a generikus program újabblépéseként. A gyógyszert felíró orvos nem a szer nevét tünteti fel arecepten, hanem a hatóanyag nevét és adagolását adja meg. A készítménykiválasztása a gyógyszerész feladata lesz. (Emiatt várható, hogyorvoslátogatók ezúttal patikák felé veszik az irányt akoleszterinszint-csökkentő gyógyszereik ajánlása érdekében.)

 

A patikai generikus program másik eleme, a generikus gyógyszerek,ezen belül is a preferált szerek kiadását ösztönző rendszer már évelején életbe lépett. Mivel mindkét intézkedés nagy jelentőségű agyógyszertárak és a gyógyszerészek szempontjából, ezért a MagyarGyógyszerészi Kamara (MGYK) elnöksége a változások jogi, gazdasági,szakmai és kommunikációs vonatkozásait egy tájékoztatóban összegezte,amelyet minden gyógyszerészhez eljuttatott, illetve a honlapján isközzétett. Ennek a tájékoztatónak egyik fejezete a hatóanyag-alapúgyógyszerrendelésről szól, és ez alapján elképzelhetjük, miként zajlikmajd egy recept kiváltása.

 

A gyógyszerész először is tisztázza a beteggel vagy a gyógyszerkiváltójával, hogy van-e tudomása gyógyszerallergiáról, érzékenységről.Ha a beteg laktóz-, glutén- vagy benzoát-érzékeny, illetve egyéballergiás problémát jelez, ezt a patikusnak figyelembe kell vennie. Aztis tisztáznia kell a beteggel, hogy első alkalommal vagy márfolyamatosan alkalmazza-e a recepten megjelölt hatóanyagot. Ha a betegbizonytalan, akkor az adott hatóanyag leggyakrabban rendeltgyógyszerneveit is felsorolja a patikus segítségképpen. (Ha agyógyszertári szoftver alkalmas rá, akkor meg lehet nézni, hogy arendelt hatóanyagon milyen gyógyszert váltott ki a beteg a TAJ-számaalapján.)

 

Ha a beteg első esetben váltja ki az adott hatóanyagú gyógyszert, akiválasztás során tájékoztatni kell őt az egyenértékű készítményektérítési díjáról, és törekednie kell a patikusnak arra, hogy a minélkedvezőbb árú készítményt ajánlja a betegnek. (Vagyis lehetőség szerint a preferált referencia ársávba tartozó készítményt, ennek hiányábanreferencia, vagy annál kedvezőbb árú készítményt.) Ha a beteg márváltott ki a hatóanyagból gyógyszert, a patikusnak igyekeznie kellazonosítani annak nevét, és persze ebben az esetben is a legkedvezőbbárú szert kell felajánlania a betegnek. Minden esetben a beteg dönt agyógyszer kiválasztásában, a patikusnak nem szabad rábeszélnie olyankészítményre, amit a beteg nem akar.

 

Tisztában vannak a patikusok azzal, hogy a betegek a gyógyszerekközötti váltást az orvosoktól könnyebben elfogadják, mint agyógyszerésztől. A felmérések szerint a váltási hajlandóság nő aziskolázottsággal, a jóléti szinttel, az informáltsággal, és csökken azéletkorral.

 

Azért nem marad „munka nélkül” az orvos. Aki ugyanis vényíróprogramot használ, annak április elsejétől lehetősége lesz akiválasztott hatóanyaghoz tartozó készítmények hatáserősségének,kiszerelésének, árának és térítési díjának figyelembe vételére, így azorvos továbbra is gyógyszerkészítményt „választhat”. A recepten ezalapján a nemzetközi szabadnév, a gyógyszerforma, a hatáserősség és akiszerelés jelenik meg, amelyet (az extra vonalkód segítségével) apatikai gyógyszerkiadó program felismer, s ez alapján a gyógyszerésznekfelajánlja a szóba jöhető készítményeket.

 

Forrás: weborvos.hu