Nem félünk az influenzától az idén

A magyarok kétharmada nem tervezi, hogy beoltatja magát influenzaellen az idén, hiszen bármennyire komoly megbetegedésnek is tartják afertőzést, oltás helyett más módszerekkel védekeznének – derült ki aKutatóCentrum online villámkutatásából, amelyet több mint 1000 felnőttkörében végeztek. A megkérdezettek köre kor és nem tekintetébenreprezentatív a felnőtt magyar lakosságra.

– Sajnos széles körben elterjedt téveszme, hogy az influenzavitaminokkal, nyomelemekkel, sok zöldség és gyümölcsfogyasztássalmegelőzhető. Holott az influenzát kizárólag védőoltással lehethatékonyan megelőzni, a vitaminokkal és nyomelemekkel megerősített erősimmunrendszer csupán a betegség könnyebb átvészeléséhez nyújt segítséget – állítja a kutatás kapcsán Dr. Szlávik János, a Szent László kórház infektológusa. Mindezek ellenére a magyarok 68%-a úgygondolja, hogy nem fogja beoltatni magát. Csupán a válaszadók 19%-atervezi a védőoltás felvételét, 1% már meg is tette ezt, a válaszadók12%-a pedig még nem döntött.

Ebből is kitűnik, hogy a magyarok eléggé könnyelműen állnak hozzá atémához, holott nagyon is tisztában vannak az influenza veszélyeivel:csupán a megkérdezettek 6%-a vélte úgy, hogy az influenza csak egykomolyabb meghűlés, és szinte mindenki egyetértett azzal, hogy azinfluenza miatt még kórházba is lehet kerülni. A válaszadók 58%-aszerint az influenzát bárhol bárki elkaphatja, a válaszadók 53%-a úgyvéli a betegségnek akár komoly szövődményei is lehetnek. A válaszadókháromnegyede ugyan nem tart az influenza elleni védőoltásmellékhatásaitól, de 52%-uk szerint mégsem az oltás a legjobb védekezési módszer.

Érdekes, hogy a betegséggel és a védekezéssel kapcsolatos látásmódnagyban függ az életkortól és a nemtől. A KutatóCentrum adataibólkitűnik, hogy a fertőzés komolyságát a fiatalabb korcsoportba tartozókérzékelik legkevésbé, az ő körükben az átlagosnál jóval magasabb azokaránya (13%), akik csak egy komolyabb meghűlésnek tartják az influenzát, illetve ők tartanak legkevésbé a súlyos szövődményektől (45%). Ebbőladódóan a 18-29 évesek háromnegyede biztos, hogy nem fogja beoltatnimagát.

Meglepő eredmény, hogy a férfiak általában nyitottabbak az influenzaelleni védőoltásra, egyötödük szerint ugyanis a fertőzés legjobbmegelőzési módja a vakcináció, ugyanakkor a nőknek csupán 12%-a gondolja ugyanezt. A gyengébb nem képviselői egyébként jobban félnek avédőoltások mellékhatásaitól, mint a férfiak (31% vs.17%), ez lehet azoka, hogy kevésbé veszik fontolóra a védőoltással való védekezést.

– Sajnos az emberek többsége tart a védőoltások mellékhatásaitól,holott ilyen esetek csak elvétve fordulnak elő. Rendívül kevés olyanesetről lehet tudni, amikor valamilyen súlyos mellékhatás történtvakcináció kapcsán, ellenben az inlfuenza okozta szövődményekbe éventetöbb tucat ember meghal Magyarországon is. A kockázat és haszonösszehasonlításában vitathatatlanul a haszon nyer. Magyarországon ma már többféle vakcina kapható, vannak olyan védőoltások, amelyeketvilágszerte széles körben, több millió ember körében alkalmaznak éssemmilyen komolyabb mellékhatásról nem tudunk. Egyébként minden évben új védőoltásokat állítanak elő a WHO aktuális előírásai alapján – tettehozzá Dr. Szlávik János.

Az influenza elleni védőoltásra az idősebb korosztály alegnyitottabb, az 55 év felettiek körében 26% úgy véli, hogy a vakcina a leghatékonyabb influenza elleni védekezési módszer és ők kevésbétartanak a mellékhatásoktól is. Az 55 évnél idősebbek közül egyébként40% tervezi az oltást, 15% még nem döntött és csupán 45% utasítja el avakcinát.

Elsősorban azok tervezik az influenza elleni védőoltás felvételét,akik azzal az állítással értettek egyet, hogy a betegség elleni legjobbvédekezési módszer a védőoltás (67%). Szintén sokan szeretnék beadatnimaguknak a vakcinát azon válaszadók közül is, akik szerint az influenzakomoly szövődményekkel is járhat. Az oltást nem tervezők között pedigigen magas azok aránya, akik szerint a betegség más módszerekkel ismegelőzhető, nemcsak védőoltással.

Ezzel kapcsolatban Dr. Szlávik János infektológus elmondta: Azinfluenza bárhol és bárkit elérhet, az elmúlt évek tapasztalatai pedigazt is megmutatták, hogy komoly szövődményeket is okozhatnak a vírusok.Az idősek, a gyermekek, a krónikus betegek és a kismamák különösenveszélyeztetettek, nekik mindenképpen érdemes kérniük a védőoltást. Haegy családban van fél év alatti kisbaba – aki még nem kaphat védőoltást – akkor a családtagoknak érdemes a pici védelmében szintén beoltatniukmagukat. Léteznek olyan szakmák, ahol rengeteg emberrel kell érintkezni a munka folyamán – ilyenek például a tömegközlekedésben és akereskedelemben dolgozók, a pedagógusok, illetve az óvónők – aholszintén ajánlott a vakcináció.