"Nem kell mindent bevenni!"

A megyei gyógyszerészkamaráknak december 31-ig kell újra- vagymegalakulnia, ez azt jelenti, hogy a már működő Csongrád megyeinek ishivatalosan össze kell hívnia a küldöttgyűlését, ahol az elnök személyefelöl is döntenek – mondta dr. Kőhegyi Ferenc, a Csongrád MegyeiGyógyszerészkamara elnöke. A kamara egy olyan szervezet, amely amegyékben a gyógyszertárakban lévő rendért felel.

Különbséget kell tenni a patikus és a gyógyszerész között. Agyógyszerész ugyanis köteles a betegnek teljes körű tájékoztatást adnia a kiadott gyógyszerrel kapcsolatban, külön felhívni a figyelmet azesetleges mellékhatásokra is. Míg a patikus többnyire a kereskedőiszempontokat veszi figyelembe. Ezért is szükség van a rendre,fegyelemre, ugyanis ha nem kapják meg a betegek a megfelelőtájékoztatást, elképzelhető, hogy nem lesz eredményes a kezelés, vagymég betegebbek lesznek.

Gondot okozhatnak az étrendkiegészítők, ugyanis némelyik ilyenkészítménybe olyan hatóanyagok is vannak, amelyek gyógyszerekbe isbelekerülnek, ezt pedig nem lehet engedélyezni. Ebből kifolyólagkifejezetten negatív hatást válthat ki a szervezetben, főleg akkor, hanyakra-főre, mindenféle tájékoztatás nélkül szedik az emberek.

A reklámokkal is gond van – dr. Kőhegyi Ferenc szerint. Sokan ugyanisazért akarnak szedni egy készítményt, mert látták a reklámját, dejóformán azt sem tudják, hogy az valójában mire való. Na ilyen esetekben van igen nagy szükség a gyógyszerészek szakmai tudására.

A törvény fellazításával esélyt kaptak a patikaláncok, a multik, akiknek a céljuk, hogy a gyógyszerellátást átvegyék a gyógyszerészek elől. Azúj törvény azonban korlátozza a gyógyszertárak promócióit. Ha valakimegsérti ezen szabályozást, akkor nemcsak a gyógyszerész személyi jogát, hanem a gyógyszertár működési engedélyét is elveszítheti. A személyijogos gyógyszerész fele a marketingért, amit az ÁNTSZ bármikorellenőrizhet.

A gyógyszertárakban kötelesség kiírni az ügyeleti rendet, az orvosit és a gyógyszertárit is, méghozzá több hétre előre!