Nem látni a patikai létszámrendelet hosszútávú következményeit

A patikai létszámrendelet néven elhíresült passzus arról rendelkezik, hogy a nyitvatartási időben 1-4 gyógyszerész, illetve patikusonként két gyógyszerkiadásrajogosult szakasszisztensnek kell jelen lennie.

A létszám megállapításához a vényforgalmat is figyelembe veszik: ha a tárgyévet megelőző évben a gyógyszertárban befogadott vények száma havi átlagban gyógyszerkiadásra jogosult személyenként meghaladja akétezret, akkor kétezer vényenként további egy gyógyszerészt vagy szakasszisztenst is fel kell vennie a működtetőnek.

A szabályozással egyetért a Magyar Gyógyszerészi Kamara – mondta a hvg.hu-nak a kamara alelnöke. Hankó Zoltán ugyanis azon a véleményen van: míg a tárgyi minimumfeltételeket már1997 óta szabályozzák, a személyi feltételeknél erről elfeledkeztekeddig.

Az alelnök szerint megnyugtató a szaktárcától kapott ígéret, miszerint 2012 januárjától monitorozzák a gyógyszertárak nyitva tartását, forgalmát és a szaklétszámot, és szükség esetén módosítják az amúgy 2014. januárjában életbe lépő rendeletet. Addig egy másik előírásnak is meg kell majd felelniük a patikáknak: azokban 25 százalékos gyógyszerészi tulajdonnak kell lenni, három évvel később pedig ennek el kell érnie az 50 százalékot.