Nem mindenki maga a hibás a betegségéért

A tanács a korábbi, részletekbe menő vitaután ellenszavazat nélkül, egy tartózkodás mellett elfogadta a szakmaiegyeztető munkacsoport által előterjesztett állásfoglalást aSemmelweis-tervről.

Náray-Szabó Gábor akadémikus, a testülettárselnöke – aki Kövér László házelnök, az NFFT elnökének távollétébenelnökölt az ülésen – felidézte, hogy az állásfoglalásról alapos,szövegszerű vita zajlott. Vita alakult ki például arról, hogy nem minden szenvedő alany saját maga hibás a betegségéért vagy függőségéért, hanem sok egyéb társadalmi, környezeti tényező létezik. Ennek megfelelőenárnyalták a megfogalmazást azzal kapcsolatban, hogy nem igazságos és nem hatékony az az általánossá vált keresztfinanszírozás, amikor azegészségesen élők fedezik azon honfitársaik gyógykezelésének költségeit, akik nem számolnak az életmódjukból, egyéni döntésükből fakadókockázatokkal.

Gloviczki Zoltán, a Nemzeti ErőforrásMinisztérium közoktatásért felelős helyettes államtitkára elmondta: aköznevelési törvényjavaslatban – amely szigorúan elzárkózik attól, hogybármiféle tartalmi kérdést szabályozzon – hangsúlyos szerep jutkörnyezeti nevelésnek, annak, hogy a tantárgyi ismereteken túl átadják a fiatalabb generációknak a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét.Kiemelte, hogy a kerettörvényben a környezettudatosság témája hangsúlytkap a közösségi munka bevezetése kapcsán is. Ez a tevékenység az európai és észak-amerikai iskolai gyakorlatban hétköznapos: a diákok egy szűkidőintervallumban olyan közösségi munkát végeznek, amely arra tereliőket, hogy felnőtt korukban önkéntes, elsődlegesen a közösségi érdekeket szolgáló, non-profit tevékenységet folytassanak.

Dux László, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár a felsőoktatási törvényjavaslat kapcsán egyebek mellettkifejtette: alapvető célkitűzés a felsőoktatás minőségének,versenyképességének megerősítése, “ahol ez még megvan”. Ahol pedig azutóbbi években egy középre igazodó, nivellálódási folyamat kezdődött -korábban kiváló főiskolák “átküzdötték magukat” gyenge, közepesegyetemekké, ugyanakkor “csúcsegyetemeink sem feltétlenül a nemzetköziversenyben próbálták magukat megerősíteni” – újra kell diverzifikálni afelsőoktatás rendszerét. Rámutatott, hogy az Európai Unió legtöbbországában hasonló folyamat zajlik.

Az ülésre a kormány és a parlamenti pártokfrakcióinak képviselőin kívül a Magyar Tudományos Akadémia, továbbágazdasági kamarák, egyházak, szakszervezetek, munkaadói szervezetek,önkormányzati szövetségek delegáltjait is meghívták; szociális ésegészségügyi, környezetvédő, oktatási és kulturális szervezetek isképviseltették magukat.

Az NFFT az Országgyűlés által létrehozottegyeztető, véleményező, javaslattevő testület a fenntartható fejlődéskérdéskörében; az Országgyűlés és saját kezdeményezésére napirendretűzött kérdéseket vitatja meg, kialakítja véleményét, amelyet javaslat,ajánlás vagy állásfoglalás formájában közzétesz. A tanács – minthonlapján olvasható – a fenntartható fejlődéssel foglalkozó stratégiarendszeres megújításában és végrehajtásában közreműködő szervezetekfóruma, a témakörben a nyilvánosságot és a társadalmi részvételt erősítő testület.