Nő a feszültség: Réthelyihez fordultak az orvosok a MOK miatt

Egyikük – a kifogásait névvel is vállaló -, Mánya Kristóf, a MOK volttitkára az MTI-nek szerdán azt mondta: már a küldöttek májusban kezdődőfolyamatába sok szabálytalanság csúszott. Mint kifejtette, “általánosvolt”, hogy a küldöttjelöltek, választókerületi elnökök személyét atagok nem ismerhették meg, habár ezt az alapszabály is előírja. Jellemző volt továbbá az is, hogy a küldötteket – ahogy Mánya Kristófot is – egy távolabbi körzet gyűlésére hívták, holott tudható volt, melyikválasztókörzethez tartozik.

Mánya Kristóf úgy fogalmazott: “az országos érdektelenség mellett sem voltak ezek a kezdeti szabálytalanságok elfogadhatók számomra, ezt több ízben is jeleztem az országos elnökség ülésein, de érdemi intézkedésnem történt”. Megjegyezte: szombatig volt a köztestület titkára; etisztségében az elmúlt hónapokban több szabálytalanságot észlelt akamara újjászerveződése kapcsán, ezért sem vállalt jelöltséget.

Az általa szombaton tapasztalt szabálytalanságok közül kiemelte, hogy a küldöttek nem voltak azonos információs helyzetben. Többen nem kapták meg a napirendet, de voltak olyanok is, akiknek meghívót sem küldtek,így nem vehettek részt a küldöttgyűlésen – tette hozzá. Mindezek mellett az elnöki posztért indulók bemutatkozásában is voltak aránytalanságokaz ismét megválasztott Éger István javára.

Fejér László, a kamara budapesti területi szervezetefelügyelőbizottságának elnöke az MTI-nek azt mondta: ő maga nem kívánjogorvoslatot vagy felülvizsgálatot kérni a szombati tisztújítás miatt,de – mint mondta – már a gyűlésen is felszólalt a választás szabályszerű lebonyolítása érdekében. Kiemelte, miután a miniszter arra kötelezte akamarát, hogy a józsefvárosi választás jogerős lezárásáig ne zárják leaz országos jelöltlistát, ezért azt javasolta: halasszák el a kamaravezetőinek megválasztását. Átmenetileg pedig – akár az addigi vezetés -ügyvezető elnökségként vezesse a köztestületet.

Fejér László a miniszter által kifogásolt józsefvárosi választásrólszólva kiemelte: nem érti, hogy az ügy kivizsgálását miért az országosés nem a területileg illetékes, vagyis a budapesti szervezet végezte.

Több jelölt – köztük Papp Magor, a Magyar Rezidens Szövetség elnöke – nem került fel a jelöltek listájára, mert állítólag a jelölésük nemérkezett be a kamara által megszabott november 28-i határidőig.Ugyanakkor az MTI több küldöttől is úgy értesült, hogy a határidőkijelölése nem volt szabályos, mert a kamara alapszabálya úgyrendelkezik, hogy a jelöltlistát egy héttel a küldöttgyűlés előtt lehetcsak lezárni, vagyis ez esetben december 3-án.

Fejér László is elmondta, több küldött azért nem tudott részt venni a gyűlésen, mert nem kapott meghívót, de – mint mondta – még a megjelentküldötteket sem ellenőrizték szabályosan. A zárt ülésre való belépéshezelég volt bemondani a pecsétszámot, de semmilyen személyazonosítóokmányt nem kellett felmutatni – tette hozzá. Megjegyezte: fontos, hogymielőbb legitim képviselete legyen az orvostársadalomnak, mert e nélkül a tárcával való tárgyalások is bizonytalanok lesznek.

Éger István szombati sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a MOKországos tisztújító küldöttgyűlésén 70 százalékos támogatottsággal akövetkező négy évre ismét őt választották a köztestület elnökévé. ÉgerIstván – mint korábban is – hangsúlyozta, hogy a törvény egyértelműenfogalmaz: a küldöttgyűlést és a tisztújítást meg kellett tartani.Hozzátette: a felügyeletet ellátó tárca semmiféle segítséget nemnyújtott ahhoz, hogy ha van tisztázandó ügy, azt idejében lezárják. Erre reagálva az egészségügyi államtitkárság azt közölte: MOK eljárásaivalkapcsolatban jogszerűségi és etikai problémák merülnek fel, ésmagyarázatot várnak a kamarától a MOK alapszabályáról.

Az államtitkárság emlékeztetett: a Nemzeti Erőforrás Minisztérium akamara egyik budapesti területi szervénél felmerült ügy kivizsgálásakapcsán törvényességi felügyeleti jogkörében kötelezte arra a MOK-ot,hogy az országos jelöltlistát az említett választási folyamat jogerősbefejezéséig ne zárja le. “A minisztérium az országos küldöttközgyűlésdecember 10-i ülésével összefüggésben – tekintettel arra, hogy azfolyamatban lévő eljárást is érint – a felügyeleti eljárás lezárásáignem nyilatkozik” – tették hozzá.

Az államtitkárság kiemelte: az országos küldöttközgyűlés a kamaralegfőbb képviseleti szerve, a szavazások rendjét pedig az alapszabályban egyértelműen kell rögzíteni. Ezt viszont a kamara legutóbb elfogadottalapszabálya nem teszi meg, ezért “az súlyosan hiányosnak tekinthető” -hangsúlyozták.

Az MTI az ülésen részt vevőktől úgy értesült, a MOK szombati gyűlésén végig feszült volt a hangulat, sokáig kérdéses volt, hogy lesz-eegyáltalán elnökválasztás. A héten nyilvánosságra került, a MOKújjászerveződésének és tisztújításának szabályosságát vitató hírek,valamint a minisztérium álláspontja miatt többen a szavazáselhalasztását is kérték. Ezt a többség végül elutasította.