Nő a szigor: betiltják a patikai ajándékosztást

Az egészségügyi bizottság az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló csomaghoz, az úgynevezett “egészségügyi salátatörvényhez” benyújtott, mintegy 50 módosító javaslatot tárgyalta. A bizottság, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi)képviselőinek egyhangú támogatásával elfogadták a gyógyszertárimarketingtevékenységre vonatkozó szabályozás szigorítását, amelynekértelmében az egészségnevelő, népegészségügyi célú tájékoztatókiadványok kivételével a gyógyszertárban forgalmazható termékeket tiloslesz a betegeknek ajándékozni. Szintén mindenki támogatta azt az indítványt, amelyik szerint csak fekvőbeteg-gyógyintézet létesíthet és működtethet majd intézeti gyógyszertárat, de a támogatott gyógyszerek körét meghatározó úgynevezett preferáltreferencia ársáv kibővítésében is egyetértettek a képviselők.     

A térítésmentes fogászati ellátás korhatárának megemelése ellenMSZP-s és jobbikos képviselők is nyújtottak be módosító javaslatot, abizottság azonban ezeket leszavazta, így a térítésmentes fogászati ellátás korhatárát a jelenlegi 60-ról 62 évre emelheti a Ház.     

Több ellenzéki módosító indítványban kifogásolták azt is, hogy egy jogszabályban külön kiemeljék a rezidensek önálló érdekképviseleti szervének létrehozását. Gyenes Géza jobbikos képviselő az általuk benyújtott módosítási javaslat kapcsánazt mondta: a Magyar Orvosi Kamara (MOK) szervezetén belül most is létre lehet hozni bármilyen csoportot, amely a MOK helyi és országos üléseinkülön képviseltetheti magát, a csoportosulás a köztestületet támogatását élvezi, ezért indokolatlan egy ilyen jellegű egyesület különlétrehozása.    

Jobbikos képviselők több módosító indítványt nyújtottak be a dolgozók munkaidő-beosztásáról szóló szabályozás pontosítása érdekében is. Páva Hanna helyettes államtitkár ennek kapcsán azt mondta: a tárca javaslata -mint azt korábban többször is leszögezték – az ügyeletek, készenlétek,önként vállalt túlmunka vonatkozásában csak egy-két helyen tartalmazérdemi módosítást. Mint kiemelte, a hatályos szabályozás “túl voltírva”, céljuk egy egyszerű, világos, közérthetű szabályozás létrehozásavolt.  Gyenes Géza nem fogadta el, hogy a helyettes államtitkár”egyszerűsítésre” hivatkozik. Felháborodott továbbá azon, hogy PávaHanna azt állította: az ágazat érdekeit védő szervezetekbeleegyeztek abba, hogy a napi 12 órás munkaidőt a munkáltatóegyoldalúan 24 órára bővíthesse.  A helyettes államtitkár ennek kapcsán azt mondta, a módosítás egyik indoka az volt, hogy a MagyarOrvosok Szövetsége (MOSZ) tavaly év végén meghirdette az önként vállalttúlmunka visszautasításáról szóló akcióját. Márciusban a MOSZ-szal és arezidensszövetséggel tartott egyeztetésen – miután konstatálták, hogy amunkaidő-irányelv lehetővé teszi – kompromisszumként abban egyeztek meg, hogy havi két alkalommal elrendelhető a 24 órás munkaidő – jelezte.   

Gyenes Géza ugyanakkor megnyugtatónak nevezte a helyettesállamtitkárnak a katasztrófahelyzetben történő egészségügyi ellátássalkapcsolatban adott azon válaszát, hogy az egészségügyi dolgozókkirendelésének határidejét, illetve egyéb részletszabályokat egy különvégrehajtási rendeletben rendezni fogják.