Nő az érdeklődés a rezidensek ösztöndíjprogramja iránt

Paphalmi Rita elmondta: a kibővültMarkusovszky-ösztöndíjprogram pályázati kiírása múlt kedden jelent meg a honlapjukon. Nagyon nagy az érdeklődés, naponta 20-30 telefon érkezikhozzájuk ez ügyben – hangsúlyozta. Tájékoztatása szerint csütörtökreggelig 46 pályázat érkezett hozzájuk, azokról az október elsejéigbeérkező jelentkezésekkel együtt október 15-ig döntenek majd.

Mint kifejtette, a pályázatokat, ugyanúgy mint az első körben, egy háromtagú bizottság, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyért felelősállamtitkársága, a Magyar Rezidens Szövetség és az EEKH egy-egydelegáltja bírálja el. A szempontok továbbra is ugyanazok, vagyistovábbra is elsőbbséget élveznek azok, akik az idén kezdik meg aszakképzésüket, utána jönnek azok, akik már benn vannak a szakképzésben. Azonos rangsorolású pályázók esetében pedig további szempontok –például a diploma vagy a záróvizsga átlaga – alapján döntenek.

A szakorvosjelöltek először meghirdetett Markusovszky Lajos-ösztöndíjáraaz augusztus 22-i határidőig 600 helyre 124-en jelentkeztek, közülük112-en nyertek a pályázaton.

Szócska Miklós egészségügyértfelelős államtitkár szeptember elején, Balatonfüreden egy egészségügyikonferencián jelentette be, hogy módosították a rezidensekösztöndíjprogramjának korábbi feltételeit. Papp Magor, a Magyar Rezidens Szövetség elnöke erre reagálva közölte: a szakorvosképzésiösztöndíjprogram feltételeinek módosításával már betelhet a meghirdetett helyek többsége.

A kibővült Markusovszky-ösztöndíjprogramkeretében a pályázók választhatnak, hogy az ösztöndíj folyósítása utánannak időtartamával megegyező ideig teljes munkaidőben vagy annakkétszeres idejéig félállásban dolgoznak közfinanszírozott hazaiegészségügyi szolgáltatónál. A pályázó a szakvizsga letétele után azegészségügyi tevékenységet az eddigi fél év helyett maximum két évreszakíthatja meg.

Az ösztöndíjprogram az idén végzett orvosokmellett nyitott azok előtt is, akiknek legalább egy évük még hátravan az elsőként megszerzendő szakképzés idejéből. A kibővített pályázatnak isfeltétele, hogy a programban részt vevő szakorvosjelölt nem fogadhat elhálapénzt. Az is kitétel maradt, hogy ha a szakorvosjelölt aszerződésben vállaltakat nem teljesíti, köteles a felszólítástólszámított 90 napon belül az addig folyósított ösztöndíj jegybankialapkamattal terhelt teljes összegét egy összegben visszafizetni.

Az EEKH honlapján található kiírás szerint a kibővültMarkusovszky-ösztöndíjprogram keretében a pályázatok benyújtásának végső határideje december elseje. Az adott hónap első napjáig beérkezettpályázatokról annak a hónapnak a közepéig döntenek. A nyertes pályázóknévsorát a hivatal honlapján teszik majd közzé. A pályázat nyerteseinek a százezer forintos támogatást első alkalommal legkésőbb január végéigutalják át – olvasható a kiírásban.