Nyílt levélben tiltakozik az innovációs szövetség

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) elfogadhatatlannak tartja, hogy az egyesadótörvények és azzal összefüggő egyéb jogszabályok úgy módosuljanak, hogy avállalatok a továbbiakban nem írhatnák le az innovációs járulékból akutatás-fejlesztés (K+F) költségeit. Szabó Gábor, a MISZ elnöke nyílt levélbenfordult az országgyűlési képviselőkhöz, amelyben azt kéri, ne támogassák ezt amódosítást.

A levélben felhívta a figyelmet arra, hogy az Országgyűlésnek beterjesztetttörvényjavaslat innovációt érintő több változtatást is tartalmaz, amelyek egyrészével egyetértenek. Ugyanakkor a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról(KTIA) szóló törvény úgy módosulna, hogy a vállalatok a továbbiakban azinnovációs járulékukból nem írhatnák le a saját innovációs tevékenységük,illetve a nonprofit vagy költségvetési kutatóhelyeknél megrendelt K+F projektekköltségét.

A MISZ véleménye szerint a kutatás-fejlesztési költségek leírhatóságánakmegszüntetése szemben áll a KTIA egyik fő céljával, a vállalatok ösztönzésével,hogy saját K+F tevékenységet végezzenek, illetve ilyen megrendeléseket adjanakkutató szervezeteknek.

A szövetség értékelése szerint a KTIA törvény érvénybe lépése ótaegyértelműen kimutatható a vállalati K+F kiadások növekedése, mert míg 2004-bena teljes hazai K+F ráfordítás 40 százaléka származott az üzleti szektorból, mamár ez az arány mintegy 50 százalék, amiben az innovációs járulék leírhatóságafontos szerepet játszott.

Kedvező hatást jelent, hogy a leírható hányad terhére a vállalatok jelentősK+F megbízásokkal keresték meg az egyetemeket és az MTA kutatóintézeteit, amelylényegesen javította a kutatói szféra ipari beágyazódását – írta a szövetségelnöke.

A szövetség tisztában van azzal, hogy a leírhatósággal jó néhány szervezetvisszaélt, ezért már korábban felvetették a kiskapuk bezárásának szükségességét,amire jó megoldást kínál a szaktárcának a Nemzeti Kutatási Innovációs ésTudománypolitikai Tanács által megtárgyalt és támogatott javaslata, amelyszerint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának bázisán létrejönne egy olyanintézmény, amely hatósági tevékenységként ellátná a kutatást végző szervezetekK+F szempontú minősítését – olvasható a MISZ elnökének nyílt levelében.