Nyugdíj: káosz várható a kifizetéseknél?

A pénztárakhoz a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) egyhatározatot juttatott el. Ebben kötelezik a kasszákat, hogy belsőellenőrzéssel vizsgálják meg a hozamgarantált tőke és a visszalépő tagikifizetések módszertanát, az egyedi számítások helyességét (ezt közben a PSZÁF is megteszi). Az előírt kontrollnak nem kell teljes körűneklennie, de a véletlenszerű mintavétel a felügyeleti elvárás szerint”valamennyi portfolióra és minden fokozott kockázatot hordozó csoportra” elégséges nagyságban kiterjesztendő. A belső ellenőrzés által készített jelentésről és az intézkedésekről július 19-ig kell beszámolótbenyújtani a PSZÁF-nak.

Ez különösen annak tükrében okozhatgondot, hogy a visszaigénylésre a törvényben megszabott határidő július20-a. Így nagyobb az esély arra, hogy a tranzakciók az utolsópillanatokra maradjanak és összetorlódjanak. Pedig – mint Borbély László András általános vezérigazgató-helyettestől megtudtuk – az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) arra készül, hogy tájékoztassa a nyugdíjpéntárakat arról, készen áll olyan ütemben utalni a pénzfedezetet, amilyen ütemben azt a reálhozam kifizetés indokolja. A pénztáraktól érkezettjelzésekkel szemben (Napi Gazdaság, 2011. június 28.) Borbélynyomatékosította: az ÁKK egyáltalán nem érdekelt abban, hogy “egyetlenaktus” legyen a reálhozamkifizetés. Ez a megoldás ugyanis óriásiveszelyekkel jár, hiszen a pénztárak, a bankrendszer és a postakapacitásai ezt a megoldást nem is tennék lehetővé. Pedig most éppen ezlátszik körvonalazódni.

A PSZÁF határozatának indoklásában ugyanis a törvény rendelkezései összegezve szó szerint ezt írják: amagánnyugdíjpénztárak minden egyes tagra kiszámítják a visszalépő tagikifizetések összegét, azt egy összegben (!) visszaigénylik aNyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alaptól, és a visszalépő tagok javárakifizetik.

A piacon maradók között a legnagyobb (korábban aharmadik) ING – mondták el lapunk érdeklődésére – egyetlen műveletetvégez majd, és erre készül az MKB kasszája is. Az OTP Mnyp. – tudtuk meg – igényét július 20-án, egy összegben nyújtja be az ÁKK részére. Apénztárnál arról is tájékoztatták lapunkat, hogy a visszalépő tagokjárandóságának utalását augusztus elsejével kezdik, és várhatóanlegkésőbb augusztus 20-ig be is fejezik.

Akadnak azért olyanpénztárak is, amelyek valamennyire szakaszolnák a folyamatot. Avisszalépő tagság 99 százalékának érdekében – mondta el KulyassaKrisztina az Aranykor Nyugdíjpénztár ügyvezetője – amint lehetőség vanrá, azonnal elküldik az ÁKK-nak a tagi kifizetés igényük első részét.Következő fordulókban pedig azoknak a tagoknak a kifizetéseit kérikvissza, akiknél az átadó pénztárakkal még nem ért véget areálhozam-számításhoz szükséges adatok egyeztetése. (Értesüléseinkszerint a kasszáknak nem sikerült az egyeztetéseket a július elsejérevállalt határidőig befejezni.) A Honvéd is több részletben hajtaná végre a visszaigénylést.

Az OTP Mnyp. az állami rendszerbe átlépő mintegy 730 ezer tagja számáraközel 60 milliárd forintnyi hozamgarantált tőke feletti összeget fizetki. Az ING 40 milliárd forintnál nagyobb summár továbbít. Számításainkszerint mindez százmilliárd forintos nagyságrendű pénz postai kihordását jelentheti 1,3 millió jogosultnak (Napi Gazdaság, 2011. június 25.). Az pedig, hogy a kifizetések koncentrálódnak, káoszhoz is vezethet, de apostások védőőrizetének igényét is felvetheti.