Nyugdíjazási boom előtt az orvostársadalom?

Az egészségügyi államtitkárság szemmel láthatóan kétségbeesetten keresi a megoldásokat a migrációban leginkább érintett fiatalok itthontartására. Legutóbbi, hatalmas ellenérzést kiváltó rezidensi ösztöndíjprogramjával a szaktárca a most végzett orvosoknak akart üzenni, őketakarta megszólítani, itthon tartani.
Hirdetés

Nem véletlen, hiszen köztudottan idősödik a hazai orvosi kar. Aszakállamtitkárság egy, a rezidensekkel foglalkozó tanulmánya is érintiezt a kérdést, megállapítva, hogy az egészségügyi humánerőforrás-hiánytfokozza az orvosok meglehetősen magas átlagéletkora: a nyugdíjas,illetve nyugdíjhoz közel álló korosztály éveken belül kikerül arendszerből, hiányukat ugyanakkor a belépők nem tudják pótolni.

Az orvosi kar életkori megoszlását tartalmazó diagram pontosan – ésaggasztó módon – mutatja, hogy az 50-60 év közötti korosztály alegnépesebb. Az „eltorzuló” korfa szerint az itthon praktizáló több mint harmincezer orvosból a 25-49 éves orvosok száma mindössze 13 300, mígaz 50-64 év közöttiek száma 10 900, hetven év felett is legalább 1700-an dolgoznak.

A jelenlegi egészségügyi rendszerből legalább 3000 orvos hiányzik, avégzős orvosok számánál (700-750) nagyobb mértékű az elvándorlás: amigrációs tendencia ráadásul jelentősen erősödik, évente legalább 850orvos hagyja el az országot külföldi munkavállalás céljából azállamtitkárság becslése szerint.

Emellett több százan nyugdíjazás miatt lépnek ki a rendszerből. Jóllátható, hogy hiányukat még enyhíteni sem képesek a belépők: akülföldről érkező orvosok évente ötvenen lehetnek. Súlyoskövetkezményekre, az egészségügyi ellátás összeomlására figyelmeztetnek a tanulmány készítői.