OEP: erősségük a speciális szaktudásuk

Már az is erősség, ha valaki ismeri a gyengeségeit, hangzott el azOrszággyűlés egészségügyi bizottságának kihelyezett ülésén az OEPszékházban, ahol a megújult Pénztár kétéves tevékenységét mutatta be Sélleiné Márki Mária. A szervezet főigazgatója szerint egyik meghatározó erősségük a napiműködés során tanúsított speciális szaktudásuk, amelyet a „tudjuk –ismerjük – használjuk – hasznosítani szeretnénk” elv szerintalkalmaznak.

A Pénztárnak jelenleg 1435 munkatársa van, hét területi hivatallalrendelkeznek, a megyei jelenlétet is biztosítani tudják. A közigazgatásátalakítása során 1900 dolgozó került át a Pénztártól a kormányhivatalok illetékes szakigazgatási szervéhez. Jelenleg a működésre fordítottkiadásaik az E. Alap összes kiadásának 0,6 százalékát teszik ki, abemutatott grafikon szerint tendenciájában folyamatos a csökkenés.

Idén 1735,4 milliárd forint az eredeti kiadási előirányzat az E.Alapban, a Pénztárnak húszezer szerződéses partnere van, és egy év alatt 350 millió tételt számol el, beleértve a 150 milliós vényforgalmat, míg a befogadási kérelmek ezer darabra rúgnak – adott ízelítőt a számoknyelvén a pénztári nagyságrendekre vonatkozóan a főigazgató.

Minden feleslegesen felhasznált forrás mások egészségjavulásának esélyét csökkenti, fogalmazott Gajdácsi József főigazgató-helyettes, aki többek között a szakmai ellenőrzésekrőlbeszélt. Ezek célja, hogy az indokolatlanul alkalmazott nagy értékűterápiákat kiszűrjék, visszaszorítsák. A finanszírozási-ellenőrzésiprotokollok közül már 20 hatályos, húsz pedig a szakmapolitikaelfogadására vár.

A július elsején indult országos várólista-nyilvántartási rendszervégre valid adatokat tartalmaz, az online feltöltést 128 intézet végzi,jelenleg valamivel több, mint hetvenezer beteg található a rendszerben,tájékoztatta a bizottság tagjait Kiss Zsoltfőosztályvezető. A betegek a publikus felületen is megnézhetik azonosító számuk alapján, hogy állnak. A legtöbben, 28 ezren szürkehályog-műtétre várnak, de magas, 8-9 ezer a nagyízületi protézisbeültetésre várakozókszáma is. Néhány százan kijelentkeztek, ennek vélhetően az az oka, hogymagánorvost kerestek fel a műtét elvégzése érdekében. Mivel a műtétiteljesítéssel „össze tudják futtatni” az adatokat, így előre látják,hogyan alakul a várakozási idő az egyes intézményeknél.
Humánerőforrás monitoringot is vezet az OEP saját adatbázisa, méghozzá az orvosipecsétszámok alapján. Jelenleg 34 341 praktizáló orvos van, 42százalékuk ötvenöt évesnél idősebb, közel negyedük (8191 fő) már a 62.életévét betöltötte, valamint 17 százalékuk (5902 fő) 65 évesnél isidősebb, ismertette az nem éppen optimizmusra okot adó adatokat KissZsolt.

A tájékoztatóból kiderült az is, hogy folyamatosan csökken arendezetlen jogviszonyú betegek száma: öt évvel ezelőtthöz képestharmadára, négyszázezer főre esett vissza, a továbbiak kiszűrését azinformatikai fejlesztések fogják segíteni.

A kihelyezett bizottsági ülésen nem esett szó az OEP további sorsáról,hogy – amint a „népek beszélik” – tényleg integrálódik-e a GYEMSZI-be,vagy talán éppen fordítva, csupán Garai István (MSZP)képviselő jelezte hozzászólásában, hogy támogatja a Pénztár szervezetiés szakmai függetlenségének megőrzését. Vele együtt a bizottság tagjaielégedetten nyilatkoztak a Pénztár munkájáról, míg az ülésen jelenlévő Cserháti Péter helyettes államtitkár – a közben zajló kormányülésre utalva – egyikhozzászólásában röviden jelezte, van esély arra, hogy a jövő évigyógyszerkassza konszolidált állapotba kerüljön.