OEP: relatív megtakarítás, tarthatatlan gyógyszerkassza

A gyógyszerkasszánál jelentős túlköltés, a gyártóknál jelentős túlfizetés, míg a szakellátásnál megtakarítás mutatkozik az OEP által tegnap közzétett féléves jelentés szerint. Összességében 29 milliárd forint relatív megtakarítás mutatható ki az első hat hónapban, miután a kiadásoknál 13 milliárd megtakarítást, a bevételeknél pedig 16milliárd forint többletet sikerült elérni az időarányoshoz képest.

A részletekre térve a bevételek közül a járulékbevételek soron összesen 9,23 milliárdos elmaradás mutatkozik, ebből a legnagyobb mértékű a szociális hozzájárulás, egészségbiztosítási bevételek 12 milliárdos hiánya, amit némileg kompenzál az egészségügyi hozzájárulások közel ötmilliárdos többlete. 

Előirányzott éves kötelezettségeik közel nyolcvan százalékát befizették az OEP kasszájába a gyógyszergyártók és -forgalmazók: az éves előirányzat 52 milliárd forint, ebből 46,3 milliárd már befolyt a kasszába. (A befizetések jelentős része a termékükre kapott tb-támogatás arányában terheli a gyártókat, év végéig pedig ehhez adódik még az innovatív gyártókat sújtó további, 10 százalékos befizetési kötelezettség az augusztus elsején bevezetett intézkedéssel – lásd: spanyol modell.)

Az egészségügyi szolgáltatók visszafizetése címen az előirányzathoz (375 millió forint) képest több mint 1,6 milliárd forint érkezett az első hat hónapban a pénztárba, ebből is a fele júniusban. 

A tervezettnél 3,3 milliárd forinttal több folyt be baleseti adóból, az első fél év adatai szerint 24 milliárdból 15,3 milliárd megérkezett. A népegészségügyi termékadó tervezett húszmilliárdjából majdnem teljesült az időarányos rész. 

A kiadásokat vizsgálva a pénzbeli ellátások összességében időarányos teljesítést mutatnak, kivéve a táppénz ellátást, amely a tavalyihoz hasonlóan elmarad a tervezettől. Idén erre a célra 73 milliárd forintot szántak, ám az év első hat hónapjában csak 28 milliárdot használtak fel, vagyis 8,5 milliárd forinttal kevesebbet az időarányoshoz képest. 

A gyógyító-megelőző ellátásokra összességében 34,7 milliárd forinttal kevesebbet költöttek az időarányoshoz képest, idén 824,9 milliárd forint áll rendelkezésre ezen a soron.

Az alapellátásban (háziorvos, fogorvos), mentésben, betegszállításban és a művesekezelésben időarányosan fogyott a pénz, míg az összevont szakellátásban 33,6 milliárd forinttal kisebb a költés (az éves előirányzat 617,6 milliárd forint). A járóbeteg-szakellátásban négymilliárddal, míg a fekvőbeteg-ellátásban 16 milliárd forinttal költöttek kevesebbet a tervezettnél (az éves előirányzat: 363,6 milliárd forint). Szintén kisebb költést mutat az úgynevezett speciális finanszírozású fekvőbeteg-ellátás, itt a 67,4 milliárd forintból fél év alatt 22 milliárd forint fogyott.

A gyógyszertámogatás kiadása nagy mértékű, 43,6 milliárd forintos túlköltést mutat, ami jelzi a megkurtított kassza tarthatatlanságát. Míg tavaly erre a célra 360,6 milliárd forintot terveztek, idén már csak 219 milliárdot a Széll Kálmán Terv jegyében (jövőre pedig további elvonást akar a komány). 

A tízmilliárd forintosra tervezett speciális beszerzésű gyógyszerkiadásnál 3,4 milliárd forinttal kisebb a kiadás az időarányoshoz képest, és egyetlen fillért nem költöttek a gyógyszertámogatási céltartalék 43 milliárd forintos éves előirányzatából. Bár a méltányossági gyógyszertámogatást a tavalyi 6,5 milliárd forintról 3 milliárdra csökkentették, a keret júniusban kimerült.

A gyógyszertárak támogatására idén 2,7 milliárd forintot fordítanak, ebből az első félévben közel 900 milliós összeget fizettek ki, a többit az év hátralévő részében kapják meg a patikák két alkalommal.

Túlköltést mutat a gyógyászati segédeszközök támogatása is, itt összességében 3,7 milliárd forinttal lépték át a „határt”, az éves előirányzat: 43,3 milliárd forint. 

Csak érdekességképpen: az OEP egyéb kiadásai között fél év alatt túllépték az éves szinten meghatározott postaköltségeket (1,26 milliárdot fizetett a Pénztár), valamint a másfél milliárdosra tervezett „egyéb” jelzővel illetett kiadásokat, itt már 1,9 milliárdnál járnak. A működésre fordított kiadásokat (11,6 milliárd forint) időarányosan teljesítették, sőt még háromszáz millió forintot meg is takarítottak.