OGY – Tervezet az egészségügyi salátatörvény módosításáról

Legutóbb április végén még Réthelyi Miklós – mint nemzeti erőforrás miniszter – nyújtotta be az Országgyűlésnek az újabb egészségügyi salátatörvény javaslatát, amely többek között a dolgozók visszamenőleges, illetve beépülő béremeléséről, továbbá több szociális ellátásról, köztük a táppénz elbírálásának egyszerűsödéséről, valamint a gyógyszerhamisítás irányelvének átültetéséről is rendelkezik. Ennek a javaslatcsomagnak az általános és részletes vitája már lezajlott, a végszavazás várhatóan a jövő héten lesz.

A kormány honlapjára szerdán került fel az elfogadásra váró salátatörvény rendelkezéseinek részletszabályait, illetve egyéb egészségügyi jogszabályok módosítását tartalmazó, “az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezet”, melyhez csütörtök délig várják a véleményeket.

A dokumentum egyebek mellett az egészségügyi dolgozók visszamenőleges, és folytatólagos bérrendezésének részletszabályait tartalmazza. A javaslat rögzíti, hogy az egészségügyi dolgozók egyösszegű, illetve folyamatos illetmény és bérnövelésre a 2012. évi módosított előirányzat szerint több mint 28 milliárd forintos fedezetet kalkulált a kormány. Továbbá arra is kitér, hogy a szakorvos képzésben résztvevő rezidens és a központi gyakornok szakképzésének képzési költségéhez az állam a szakképzés normatív költségével járul hozzá, amely a képzést irányító és végző szakorvosok (tutorok, mentorok) díjazását is magába foglalja.

A tervezetcsomag ezen felül az egészségügyi struktúra július elsejei átalakítása révén az egészségügyi szolgáltatók számára meghatározott területi ellátási kötelezettségek, illetve progresszivitási szintek révén kialakult működésbeli, köztük finanszírozási változásokra is kiterjed. Továbbá rendelkezik egyebek mellett a háziorvosi praxisengedély megszerzésének, és elidegenítésének részletszabályairól, a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokról, az új pszichoaktív anyagokhoz kapcsolódó szabályokról, valamint a katasztrófa-egészségügyi ellátásról, az egészségügyi válsághelyzetté minősítés általános, illetve az egészségügyi válsághelyzet kezelésének részletes szabályairól, és a dolgozók kirendelésének részletszabályairól.

Az egészségüggyel összefüggő kormányrendeletek módosítása között a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló rendeletet a kormány azzal egészítené ki, hogy “a fürdőzőket írásos formában (lehetőség szerint hangjelzéssel is) tájékoztatni kell a határértéket meghaladó, napi UV sugárzási szint mértékéről, és a védelem nélküli napon tartózkodás ajánlott időtartamáról” – derül ki a tervezetből.