Ombudsman: diszkriminálhatják az önkormányzatok a háziorvosokat

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa keddi közleményében aztírta: panaszbeadványok, valamint az eddigi tapasztalatok rávilágítottak, hogy például az alapellátási feladatra szerződő háziorvosokkal szemben”az önkormányzatok jelentős erőfölénnyel rendelkeznek, melyet akárdiszkriminatív módon is használhatnak”.

Szabó Máté kifejtette: a szabályozás azt a minimum lakosságszámothatározza meg, amely önálló körzet kialakításához szükséges,kötelezettséget azonban nem jelent az önkormányzatok számára. Aháziorvosok kötelesek a körzetükhöz tartozó valamennyi lakos ellátására, ez azonban egy bizonyos számú és korösszetételű beteg felett már”megoldhatatlan” terhet jelenthet. Ráadásul a finanszírozás nem követi a betegek számának növekedését – hívta fel a figyelmet.

Az önkormányzatot semmilyen számon kérhető jogszabályi rendelkezésnem kötelezi arra, hogy a minőségi betegellátás érdekében új körzetethozzon létre, vagy a meglévő körzetek határát módosítsa – tette hozzá abiztos.

Az ombudsman szerint, mivel a hatályos szabályozás nem nyújtmegoldást, a túlterhelt orvosok informális úton próbálnak betegeket a”saját érdekükben” más rendelőbe irányítani. A helyzet viszont ott semjobb: “több órás a várakozás, minimális az egy beteg ellátásárafordítható idő, kimerült az orvos és a szakszemélyzet” – mutatott rá.

Szabó Máté szerint “formálisan, papíron minden beteg tartozni fogvalahová (vagyis elvileg hozzájut az alapellátáshoz), azonban ez messzenem jelenti ténylegesen az elvárható szintű betegellátás biztosítását”.Ebből következően több ponton is sérül tehát az egészségügyi ellátáshozvaló jog, illetve az egyes betegjogok – emelte ki.

Az ombudsman ezért azt javasolta, hogy jogszabályban rögzítsék azönkormányzat és a háziorvos feladatellátási szerződésének minimálistartalmi elemeit. A jogalkotó határozza meg az alapellátás körébenfelmerülő egyes feladatok felelősét és a finanszírozás forrását – emelte ki Szabó Máté.