Öncsonkításra képes új kórházigazgatókra lesz szükség

Az új egészségügyi modellben olyan kórházvezetőkre lesz szükség, akiknemcsak a saját kórházuk érdekét tartják szem előtt, hanem az egésztérség egészségügyi ellátásában képesek gondolkodni, képesek akár egy osztályrólis lemondani, míg egy másikat felvállalni, mondta az IndexnekBeneda Attila az egészségügyi államtitkárságkabinetfőnöke.

Szócsa Miklós egészségügyi államtitkárcsütörtökön fogadta a megyei és fővárosi kórházak vezetőit. A tájékoztatón annakrészleteiről beszéltek, hogyan kerülnek át az intézmények január elsejétőlállami tulajdonba. Az átalakítás egyik pontja az lesz, hogy jövőreaz összes főigazgatói és gazdasági igazgatói posztra új pályázatot írnakki.

Miután az intézmények állami tulajdonba kerülnek, teljesen egyértelmű, hogyaz új tulajdonosnak meg kell adni azt a lehetőséget, hogy eldöntse,kivel kívánja megvalósítani a szerkezetátalakítást, mondta BenedaAttila. A kabinetfőnök hangsúlyozta: nem lesz semmilyenboszorkányüldözés, nem lesznek tömeges cserék, hiszen nehéz is lennehirtelen ennyi felkészült szakembert találni, akivel le lehetne cserélni a 12budapesti és a 34 megyei fenntartású egészségügyi intézmény vezetését.

Várhatóan 2012. márciusára írják ki a kórházvezetői pályázatokat, amelyekreaz eddigi főigazgatók és gazdasági igazgatók is pályázhatnak. Számos olyanfővárosi intézményvezető van, akiket fél évvel ezelőtt neveztek ki, az őesetükben a korábbi pályázati koncepciót is figyelembe veszik, mondta BenedaAttila.

Beneda Attila szerint a hamarosan induló átadás-átvételi folyamatnálnemcsak az derül ki, hogy a mostani kórházvezetők mennyire készek azegyüttműködésre, hanem az is, mennyire rátermettek az intézmény vezetésére.Irányadó lehet például a kórház adósságállománya, de azt természetesenalaposan átnézik, hogy ennek kialakulása – a kórház adottságait is figyelembevéve – mennyiben múlhatott a menedzsment rossz döntésein.

A városi kórházak állami kézbe adása 2013 januárjában kezdődik, de ha afővárosi és megyei kórházak átadás-átvétele hamarabb lezajlik, ez a folyamat iselkezdődhet előbb.