Onkológiai gyógyszerekből több fogyott a tervezettnél

Elsősorban onkológiai gyógyszerek esetében volt szükség az eredetileg tervezetthez képest többletmennyiség beszerzésére, amit az OEP közbeszerzési eljárás keretében biztosítani tudott – tájékoztatta lapunkat a tételes elszámolásba vont terápiák legfrissebb adatairól a Pénztár. Várakozásaik szerint ugyan a költségvetési év végéig még bő két hónap van hátra, ám az már most látszik, hogy az e körben gyógyszerekre szánt fedezettel megnyugtatóan biztosítva van a folyamatos betegellátás. Az erre allokált pénzt az év végéig felhasználják: idén összesen 67 milliárd forintot különítettek el nagy értékű eszközök, eljárások és gyógyszerek beszerzésére, biztosítására, amelyből az átsorolt készítmények, hatóanyagok nagyságrendje 34,5 milliárd forint.

A tételes elszámolásba tartozó készítmények összetétele heterogén: egy részük a fekvőbeteg-ellátásból, az úgynevezett HBCS-finanszírozásból került át, más készítmények vényforgalomból (patikai körből), megint más készítmények újként kerültek ebbe a körbe. Emiatt nem, vagy csak nehezen volt tervezhető a készítmények várható felhasználása, ezért az OEP a közbeszerzési eljárások során a beszerezni szánt alapmennyiségen túl, opcionális lehívásra további mennyiségeket kötött le. Az OEP-hez beérkező elszámolások alapján, ahol szükséges volt, ott az egészségbiztosító élt az opció lehívásának jogával, így biztosítva a szükséges mennyiség rendelkezésre állását.

Tavaly még csak 6 hatóanyag tartozott a tételes elszámolású gyógyszerek körébe, 2012. február 1-től, illetve március 1-jétől összesen további 24 hatóanyaggal bővült a speciális finanszírozású gyógyszerkör, amely összetételében is megváltozott. Míg korábban túlnyomó részt onkológiai gyógyszerek tartoztak ide, addig jelenleg a daganatellenes készítmények mellett számos korszerű biológiai terápiás készítmény, ritka betegségek, autoimmun betegségek kezelésére alkalmas szer került a körbe.

A speciális finanszírozású gyógyszerek körének bővülésével egyidőben új, tételes betegségregiszterrel összekötött elszámoló rendszert alakítottak ki. Egy-egy betegellátási eseményt követően a kezelőorvos köteles on-line felületen keresztül feltölteni azokat az orvosszakmai és finanszírozásszakmai adatokat, amelyek a kezelés finanszírozásához elengedhetetlenül szükségesek.

Az első félév tapasztalatai alapján az OEP 2012 augusztusától két lépésben megújította az elszámoló rendszerjelentő felületet: részben új informatikai technológiai megoldásokat vezettek be a jelentés gyorsítására, megkönnyítésére, részben a Szakmai Kollégiumi Tagozatok részvételével felülvizsgáltak orvosszakmai kérdéseket.

Az OEP-nél úgy látják, hogy az új elszámolórendszer, valamint a tételes gyógyszerek körének bővítése az eddigi tapasztalatok alapján beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A közbeszerzési eljárással jelentős megtakarításokat tudtak elérni a korábbi finanszírozáshoz képest. A szállítók számára a szerződéses időszakra vonatkozóan kiszámítható a környezet, hiszen az OEP a közbeszerzési eljárásban nyertes szállítóval kötött szerződés alapján vásárolja meg a gyógyszereket. A betegek számára pedig könnyebbséget jelent, hogy az e körben biztosított, nagy értékű gyógyszereket a kezelő intézményben közvetlenül és ingyenesen kaphatják meg.