Országgyűlés: ki ne fizessen építményadót?

Csak az önkormányzatok területi ellátási kötelezettsége körében eljáróháziorvosokat, házi gyermekorvosokat és fogorvosokat részesítenéépítményadó-mentességben a fideszes Láng Zsolt, aki erről szóló módosító indítványával frakciótársa, Kósa Lajos előterjesztésén változtatna.

 

Kósa Lajos mintegy két hete terjesztett be javaslatot a helyi adókról szóló törvény módosítására azt kezdeményezve, hogy újra mentesüljenekaz építményadó alól az egészségügyi intézmények céljára szolgálóhelyiségek is. (Jelenleg a helyi építményadó alól a szükséglakások ésállattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló, illetve tároló épületekmentesülnek.)

 

A Kósa Lajos által július 1-jétől alkalmazni javasolt szabályértelmében azon szervezetnek, vállalkozásnak, amely állami vagyönkormányzati feladatellátás keretében járó- vagy fekvőbeteg-ellátást,megelőző, szűrő-, illetve diagnosztikai vizsgálatot, gyógyító célú vagymás egészségügyi beavatkozást, utókezelést, rehabilitációt,mentőszolgálatot végez, nem kellene helyi építményadót fizetnie. Ezekadómentessége január 1-jével szűnt meg.

 

Láng Zsolt ehhez kapcsolódó módosító indítványának indoklásában azzal érvel, nehezen értelmezhető, hogy mit is kell érteni “állami vagyönkormányzati feladatellátás keretében” végzett egészségügyi tevékenység alatt, ráadásul az eredeti szövegből “– ellentétben az indítványcéljával – az is következne, hogy mentes lenne azon magán egészségügyivállalkozások helyisége is, amelyek olyan egészségügyi szolgáltatást(is) nyújtanak, ami egyébként az állami önkormányzati feladatellátáskeretébe tartozik vagy tartozhat”. Szerinte a törvényjavaslatbanelőirányzott építményadó-mentesség – az egészségügyi alapellátást végzők működését elősegítendő – csak az önkormányzatok területi ellátásikötelezettsége körében eljáró háziorvosokat, házi gyermekorvosokat ésfogorvosokat kellene, hogy megillesse, kizárólag az alaptevékenységükhöz használt ingatlanaik után.

 

Forrás: weborvos.hu