Patikahitel csak a takarékszövetkezeteknél érhető el?

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) honlapjaszerint mindössze öt takarékszövetkezetnél és a Magyar Takarékszövetkezeti BankZrt.-nél igényelhetik a gyógyszerészek a patikahitelt. A dolog azért érdekes,mert a takarékszövetkezetek a közelmúltban állami tulajdonba kerültek, agyógyszertárakban pedig, a kényszerű tulajdonváltás nyomán szintén kerítésenbelülre kerülhet az állam.

A patikákbana gyógyszerészi tulajdonhányadnak 2014. január 1-jéig meg kell haladnia a 25,2017. január 1-jéig pedig az 50 százalékot. A 2330 közforgalmú gyógyszertárközül 487 esetében nincs meg a 25 százalékos, további 352-ben pedig az 50százalékos tulajdoni arány. Ha a patikában dolgozó gyógyszerész, vagy bármelypatikus a vételár közlését követő 30 napon belül nem nyilatkozik arról, hogymeg akarja venni üzletrészt, arra az állam – a múlt héten kiadottkormányrendelet szerint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár – kapelővásárlási jogot.

A patikaihitelprogramot finanszírozó MFB szóvivője megerősítette, hogy eddig csak ezek apénzintézetek csatlakoztak a patikai hitelprogramhoz. Nyiri János ugyanakkorhozzátette: az MFB június végén ennél lényegesen több banknak küldte meg ahitel refinanszírozásához szükséges, előzetes egyeztetések nyomán készültkeretmegállapodásokat, amelyeket eddig csak fél tucat takarékszövetkezet írtalá és küldött vissza. Az MFB bízik benne, hogy a csatlakozó pénzintézetekszáma nőni fog – mondta, hozzátéve: patikahitelhez most is hozzájuthatnak azérintettek, „bár előfordulhat, hogy kicsit körülményesebben, mint máshitelprogramjaink esetében”.

Összehasonlításként:az MFB Vállalkozásfinanszírozási Programjában összesen 23 bank és 34 takarékszövetkezetvesz részt, a hiteligénylők tehát lényegesen több helyen és így vélhetőenegyszerűbben és gyorsabban hozzájuthatnak ma ehhez a kölcsönhöz.

A MagyarGyógyszerészi Kamara tulajdonszerzéssel és a hitelkonstrukcióval kapcsolatosországjárásán a résztvevők száma és a kérdések alapján jelentős érdeklődésvalószínűsíthető a hitelek iránt – jelezte Hankó Zoltán elnök. Ahitelprogramról szóló jogszabály júniusban jelent meg, a konstrukcióra 2016végéig jelentkezhetnek a gyógyszerészek. A támogatott hitelkonstrukció 6,7százalékos kamatozású kölcsönt jelent, amelyhez az állam 3,7 százalékoskamattámogatást nyújt.

Forrás: Világgazdaság