Pharmaonline.hu – Hatástalanításra várnak a bombák – interjú Mikola Bálinttal

– A két szervezetkommunikációját figyelve olyan, mintha Hankó Zoltán rózsaszín, ön pedigsötétített lencséjű szemüveget hordana.

– Csodálkozik? Ha igaz a sajtótájékoztatón elhangzottnyilatkozata, amely szerintaz elmúlt évek valamennyi változása a köztestület egyetértésével valósultmeg”,akkor ebbe beletartozik az államiszerepvállalás lehetősége a tulajdonosi programban, és az OEP működtetésijogosítvány támogatása is. Ez döbbenetes.Ha figyel, akkor tudja:komoly ütközés van aMagángyógyszerészek Országos Szövetsége és a Gyógyszerészi Kamaraközött.Akik ismernek, tudják, több mint tízéves vesszőparipám:mindenkinek azt kénecsinálnia, amire felhatalmazást kapott.

A MagyarGyógyszerésztudományi Társaságnak (MGYT) a graduális és a posztgraduálisképzést kellene irányítania. Lenne bőven tennivaló, hisz annak ellenére, hogytizenéves erőfeszítéseink vannak a curriculum átalakítását illetően, sikerrőlkorántsem lehet beszélni. Ma a gyógyszerészdiploma átvétele után nem lehetrögtön odaállítani a frissen végzett gyógyszerészt a tára mögé, még aszakvizsga után semfeltétlenül. Nekem volt olyan gyógyszerészem, akit egyévig nem engedtem ügyelni, pedig minél hamarabb szabadultam volna ettől afeladattól. Lenne feladat a kötelező és szinten tartó továbbképzés területén,és nagy kihívás az új szakgyógyszerész-képzési rendszer elindítása is. Jó lennenem azt hallani a tanfolyamról megjövő kollégáinktól, hogy professzor úrtól ismeghallgathattuk a harminc évvel ezelőtt már hallott előadását.

A Magyar GyógyszerésziKamarának a kompetenciákkal, a hivatás fejlesztésével, az adminisztrációcsökkentésével kellene foglalkoznia, és messze nem azzal, hogy hatósági árakatgeneráljon, hogy a patikaalappal foglalkozzon – ez a jogalkotó, a piacszabályozásáért felelős egészségpolitikusok és a kormány dolga lenne. Felálltaka népegészségügyi regionális központok – van benne gyógyszerész? Nincs. Hol vanilyenkor a kamara?A Magángyógyszerészek Országos Szövetségének pedig apraxissal kell foglalkoznia. Stabil gazdasági környezetben a terápiamenedzsment fejlesztésével, vagyis azzal, ami a patikában történik. Hogyhamindenki azt csinálná, amire felhatalmazást kapott, amiről a mandátuma szól,akkor működhetne a rendszer.

A teljes interjút itt olvashatja el: Pharmaonline.hu