Pontosít a szaktárca a gyógyszerfelírásról

A gyógyszerrendelést, kiváltást érintő, 2012. március 1-jétől hatályba lépő változások kapcsán a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkársága szükségesnek tartja az alábbiak tisztázását:

A gyógyszerrendelésre és kiváltásra vonatkozó szabályozásváltozásokmind a betegek biztonságát javító, a kedvezőbb árú gyógyszerekhasználatát biztosító, valamint a takarékosságot elősegítő rendszerkiépítését célozzák. A gyógyszerek rendelését és kiadását,valamint a kiadott gyógyszerek után elszámolható társadalombiztosításiösszeget két miniszteri rendelet szabályozza. A vényekelszámolásának szabályai (1/2003 ESZCSM rendelet) nem változtak. Agyógyszerek rendelésére és kiadására vonatkozó szakmai szabályok(44/2004 ESZCSM rendelet) pedig három ponton hoznak változást 2012-ben.

1. Az orvos alapesetben egy vényen, egyszeri kiváltásra, ugyanúgy mint eddig is legfeljebb 30 napra elegendő gyógyszermennyiséget írhat fel. Természetesen a rendelet az alapesettől eltérő gyógyszerfelírásszabályairól is rendelkezik. Ebben lényegi változás azonban nem történt, hiszen a megfelelő indokoltság esetén az orvos eddig is és a jövőben is rendelhet 1 hónapnál nagyobb mennyiséget is.

2. Ha az orvos az egy havi adagnál nagyobb mennyiségű gyógyszert rendel a krónikus állapotú betegének, akkor az új szabály szerint ezt például 3 hónapra 3 db vényen írja fel, és a gyógyszerek csak az orvos által jelölt időpontban, havonta válthatók ki. Így a betegnek az eddigiekhez hasonlóan csak 3 havonta kellgyógyszerfelírás miatt felkeresnie az orvosát, de a gyógyszertárban nemválthat ki egyszerre nagyobb mennyiséget, csak egy hónapra elegendőadagot, az orvos által előírt ütemezés szerint. Ettől 7 nappal hamarabbi gyógyszerkiváltás megengedhető. Ezen rendelkezések március 1-jétőllépnek életbe, addigra az orvosok vényíró szoftvereit is felkészítik akiválthatósági időpontok kötelező megjelenítésére. A változás azértszükséges, hogy ha a három hónapos időközben a beteg terápiásátállítására van szükség (pl. mellékhatás miatt), akkor sem neki, sem atársadalombiztosításnak nem jelent pazarlást a feleslegessé vált, márkiváltott gyógyszer.

3. Ha az orvos orálisan (szájon át ) alkalmazott gyógyszerből 30napot meghaladó mennyiséget rendelt, de a vényen nem tüntette fel, hogyaz mely időpontig (időtartamig) elegendő, a gyógyszerész az orvos általmegadott adagolás figyelembevételével megállapított 30 napra elegendő mennyiséghez legközelebbi gyógyszermennyiséget tartalmazó csomagolási egységet adja ki. Ha azonban az orvos a vényen és a beteg dokumentációjában jelöli, hogymely időtartamig látta el a beteget, akkor a 30 napot meghaladómennyiség is kiadható. E szerint, ha 50 darabos kiszerelésű tablettaszerepel a vényen és az orvos nem jelölte az alapesettől való eltérést,azaz a napi 1×1 adagolású gyógyszer 50 napra elegendő, akkor agyógyszertárban, ha ebből a gyógyszerből 20 darabos a legkisebbkiszerelés, akkor azt adják ki. Ha az orvos – mint ahogy eddig isszükséges volt – jelöli, hogy a beteget 50 napra látta el, akkorkiadható az 50 darabos készítmény.

Nincs változás abban a „kivételes betegellátási érdek” esetén fennálló lehetőségben sem, hogy az orvos egy vényen akár 1 évre (12 hónapra) elegendő gyógyszermennyiséget rendeljen.

A rendelet a gyógyszerrendelés és gyógyszerkiadás általánosszabályait tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy a rendelkezések agyógyszerek támogatásától függetlenül érvényesek és alkalmazandóak –közölte az egészségügyért felelős államtitkárság.