Rekordot döntő rendelet

A Magyar Közlöny 2015. április 28-án megjelent számábantették közzé a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendeletet, amely az egyes egészségügyitárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és afővárosi és megyei kormányhivatalok átalakításával összefüggő módosításárólcímet viseli.A rendelet rekordszámú, összesen 98 ágazati jogszabályt módosít egyszerre.Ebben a tömegben nem könnyű megtalálni, de néhány gyógyszerészettel kapcsolatosrendelet is változik:

44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet az emberifelhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

43/2005. (X. 15.) EüM rendelet a fokozottanellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertáriforgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának,nyilvántartásának és tárolásának rendjéről

41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a közforgalmú,fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési,szolgálati és nyilvántartási rendjéről

2/2008. (I. 8.) EüM rendelet a gyógyszertárbanforgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről

A nagyszámú rendelet módosítására az egészségügyiháttérintézmények átszervezése miatt van szükség. Éppen ezért a módosításokcsak technikai jellegűek, az új szervezetek neveit vezetik be a jogszabályokba.A rendelet a kihirdetését követő napon, április 29-én már hatályba is lépett.