Rendeletdömping zúdul a gyógyszerpiacra

Az új rendelkezések egyike például megtiltja,hogy a gyógyszertárak – illetve az ezeket működtető vállalkozások –adományokkal arra ösztönözzék a különféle intézményeket, hogy nálukszerezzék be patikaszereiket, ahogyan azokat sem jutalmazhatják, akikreceptjeiket rendre náluk váltják be.

Húztak egyet a nagyforgalmú patikák által fizetett úgynevezett szolidaritási díjon is. Január elsejétől e címen többet kell befizetniük a közös kalapbaazoknak a patikáknak, amelyeknek az ártámogatott gyógyszerekkiszolgálásából származó bevétele – árréstömege – negyedéventemeghaladja a 15 millió forintot. Változik a díjfizetés alapja is: 2012-től a befizetendő összeget nem az egyes gyógyszertárak, hanem azazonos adószámon működő vállalkozások együttes forgalma alapjánállapítják meg. S ha még ez sem elég, törvénybe foglalták, hogy 2013-tól a személyi jogos gyógyszerész nem csak másik patikában, hanem sehol sem vállalhat – az oktatást és a publikálást kivéve – többletmunkát.Amennyiben mégis ezt tenné, visszavonják a patika működtetéséhezelengedhetetlen személyi jogát.

Régóta húzódó ügyre tett pontot az a rendelet, amely évi 2,7 milliárd forint felhasználásával kívánja útjára indítani a patikai generikus programot. Ebből azok a gyógyszertárak részesülhetnek, amelyek ártámogatottgyógyszerforgalmában a legolcsóbb készítmények aránya egy-egynegyedévben meghaladja a 35 százalékot. A Magyar Gyógyszerész Kamaraelőzetes felmérése szerint egyébként ezt az előírást már eddig is közelezer gyógyszertár teljesítette.

Ugyancsak az év első napjától némileg módosul a kisforgalmú patikák működésének támogatása, amelyre idén 810 millió forintot különítettek el. Az új szabályokszerint azok a gyógyszertárak igényelhetik e támogatást, amelyekegyetlen patikaként működnek az adott településen, legalább heti 40 órát tartanak nyitva, s bevételük – az ártámogatott gyógyszerekből származóárrésük – 2011 első félévében legfeljebb 7,2 millió forint volt. Ám ezutóbbi összegen belül is differenciálnak, nagyobb támogatásra tarthatnak igényt azok az egységek, amelyek bevétele még a 6 millió forintot semérte el. Szintén az újdonságok közé tartozik, hogy a fenti előírásoknakmegfelelő patika fiókgyógyszertára után is kaphat 20 ezer forintostámogatást.

Módosul a patikákat érintő finanszírozási előleg rendszere is.  Erre a célra 2012-ben 1,2 milliárd forint áll rendelkezésre. Ekamatmentes hitelre azonban csak azok a patikák tarthatnak igényt,amelyeknek nincs köztartozásuk, féléves árréstömeg bevételük kevesebb 7millió forintnál, s az adott településrész egyetlen gyógyszertárakéntműködnek. Az igényelt összeg legfeljebb 4 millió forint lehet –fiókgyógyszertárat működtetők esetében 5 millió -, amit az év végéigvissza kell fizetni az utalványozó egészségpénztárnak.

Szintén a patikusok hétköznapjait érinti az a vadonat új szabály,amely szerint február elsejétől a „dokumentált betegtájékoztatás”jegyében a gyógyszertári nyugtán fel kell tüntetni a kiváltott medicinával egyenértékű, ám kedvezőbb árú referenciakészítmény díját is.

Az újdonságok közé tartozik továbbá, hogy amennyiben az orvos egyeskrónikus betegségek esetében külön recepteken több havi gyógyszert írfel, 2012 március elsejétől a patikus mindig csak egy havi adagot adhat ki a betegnek. S végül: április 1-től – kísérleti jelleggel – akoleszterincsökkentőknél megkezdődik a hatóanyag-alapú gyógyszerrendelés gyakorlati bevezetése.

A gyártók és forgalmazók sem ússzák meg olcsón az idei esztendőt. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár március elsejével árversenyt hirdet a biohasonló gyógyszerekre, annak érdekében hogy ezek esetében is kialakíthassa a preferált – tehát legolcsóbb – gyógyszerek körét. Ezzel együtt kvótában kívánjákmeghatározni az orvosok által rendelhető biohasonló gyógyszerek arányát. A preferált biológiai gyógyszerekért a betegeknek a jelenleginél nemkell többet fizetniük, az ennél drágább készítmények esetében pedig azOEP maximálná a térítési díjakat a rászorulók költségeinek féken tartása érdekében.

Tekintettel azonban a biológiai készítmények sajátosságaira, a támogatás megszűntetését vagy nulla százalékra csökkentését eredményező döntést – más gyógyszerrel ellentétben – nem 90, hanem 180 napos türelmi idő követi majd.

Új intézménnyel is szaporodik az ágazat, mivel január 31-ig fel kell állítani az Országos Gyógyszerterápiás Tanácsot, amely az egészségbiztosításért felelős miniszter véleményező, javaslattevő testületeként működik. Legfontosabb feladata az egységes, országos kórházi gyógyszerlista kialakítása, folyamatos monitorozása, a gyógyszer közbeszerzések szakmaielőkészítése, értékelése, a kórházi gyógyszerfelhasználás és beszerzésszakmai, valamint gazdaságossági szempontú elemzése. Ugyancsak az OGYTfeladata a hatékony, biztonságos és gazdaságos gyógyszerterápiás elvekérvényesítésével, valamint a járóbeteg-ellátás keretében támogatottgyógyszerek támogatásának felülvizsgálatával kapcsolatos javaslatokkidolgozása.