Réthelyi: megvalósítási fázisban a Semmelweis Terv

A nemzeti erőforrás miniszter expozéjában kiemelte: a megvalósításfázisába lépett a Semmelweis Terv, amit az egészségügyi kormányzat aszakma képviselőivel, minden érintettel közösen alkotott meg. A Réthelyi Miklós kitért az ellátórendszer struktúraváltását előkészítőjogszabályok megalkotására, a törvény nemcsak lehetővé teszi, hanemműködési alapelvvé is emeli a szükségletek folyamatos monitorozását ésaz ellátások tervezését.

Hozzátette: kiemelten fontos lépés a háziorvosi praxisokújraértelmezése és a praxisalap létrehozása. A jó ellátás kulcsa azalapellátás, a háziorvosi rendszer, ami azonban a fiatalok számárakevéssé vonzó, illetve elérhető – hangsúlyozta. Réthelyi Miklós harmadik kiemelt területként említette a betegek érdekeinek közvetlenmegjelenítését, a nemzeti betegfórum létrehozását, az egyes gyógyszerekindikáción kívüli alkalmazásának engedélyezéséről hozottváltoztatásokat, az Eurotransplant nemzetközi szervezethez valócsatlakozását Magyarországnak, ami a szervátültetésre váróknaksokszorozza meg a reményt és a túlélés vagy a jobb élet lehetőségét.

A miniszter kitért arra, hogy a gyógyszertámogatási rendszertérintő változásokon keresztül olyan szerkezeti változtatások történnek,amelyek elősegítik a tudatos lakossági gyógyszerfelhasználást. Astrukturális változások az informatikai rendszer fejlesztését isigénylik  jegyezte meg, hozzátéve: a 2012. elején indulóe-receptrendszer törvényi megalapozását is szolgálja a mostani javaslat. Az originális gyógyszereknél a rendelhetőség szabályainakfelülvizsgálatával és a betegregiszter megjelenésével az eredményességalapú finanszírozás jelenik meg. A gyógyszertárak működésénekstabilizálását szolgálja a szolidaritási díj rendszerének módosítása –tette hozzá.

“Olyan rendszert építünk, aminek a középpontjában a rászoruló, abeteg áll, akit az ellátáson keresztül a társadalmi szolidaritás veszkörül, és akinek ez (…) adja meg a biztonságot, az elérhető egészséges jövőt” – fogalmazott a tárca vezetője, aki szerint nem csak nagyvolumenű újraszervezési munka kezdődik, hanem az egészségügyszellemi-tartalmi újjáépítése is.