Rosszabb-e a generikum, mint az eredeti gyógyszer?

A gyógyulás nemcsak a gyógyszerek hatóanyagain múlik,pszichéstényezők is szerepet játszhatnak ebben.De elképzelhető-e, hogy kétugyanolyan hatóanyag-tartalmú készítménynek más hatása lesz? Agenerikumok ugyanis az originális szerek másolatai, ugyanazzalahatóanyaggal, csak máscsomagolásban, más névvel – olvasható a Száz kémiai mítosz című könyvben, amelyben a szerzők tévhiteket, félreértéseket igyekeznekhelyretenni. Mi most a generikumokkal foglalkozó fejezetbőlszemezgettünk.

Egyre inkább megfigyelhető, hogy egyes országok egészségügyirendszere ahasonmás szerektámogatásávaligyekszik spórolni agyógyszerkasszán,ahogy a magyar kormány is elindította a generikus programot, amelytől évente 20-25 milliárd forint megtakarítást remélnek. Azúgynevezett másolatok ugyanisakár több száz forinttal is olcsóbbaklehetnek– a költséges vizsgálatokat, amiket afejlesztőgyógyszercégmár elvégzett, nem kell megismételni.(Egy új hatóanyagkifejlesztése éveket vesz igénybe, a költségek pedig az egymilliárdeurót is elérhetik.) Így lehetséges, hogyakár 25-50 százalékkalolcsóbban kerülhet patikábaaz a hatóanyag, amelyen már nincs szabadalmi védettség, más kiszerelésben, más névvel.

Az elengedhetetlen a generikumoknál is, hogybiológiailag egyenértékű legyen azoriginális készítménnyel, azazugyanolyan hatóanyagotugyanolyan dózisba és formában tartalmazhat. A két terméktől terápiásszempontból is ugyanaz várható: a beteg kezelése bármikor folytatható amásik szerrel. Legalábbis elméletileg, a valóság azonban sokszor rácáfol erre. Előfordul, hogy a beteg a váltás utána hatás megváltozásárólszámol be. De hogyan lehetséges ez?

Csupor Dezső, a Szegedi Tudományegyetem kutatója szerint az ilyenesetek zöménél pszichés tényezőkről van szó. Haa beteg az évek ótaszedett gyógyszerében bízik,és gyanakvással fogadja az újat, az eléglehet ahhoz, hogy hatástalannak érezze az orvosságot, netánmellékhatásokról számoljon be – még akkor is, ha mindeznem mutathatóki.

Placebo és nocebohatás


A placebo-, illetve nocebohatásán kívül más tényezők is szerepetjátszhatnak a hatásbeli különbségekben.A gyártás során felhasználtsegédanyag is eltérhet például, ami ugyanúgy befolyásolhatja a hatást.

Azoknál a gyógyszereknél, amelyek csak meglehetősen szűkkoncentrációtartományban hatásosak – nagyobb mennyisében mellékhatásaikés mérgező hatásuk érvényesül, míg kisebb koncentrációban hatástalanok – a hasonmás készítmények közötti váltás nem kívánt hatásokkal járhat.Epilepsziás betegeknél már megfigyelték, hogy bár ugyanazt a hatóanyagot ugyanolyan adagban kapták, a vérben kialakuló koncentráció kis mértékűeltérése a rohamok gyakoriságának növekedését okozta.

A könyv ugyanakkor hangsúlyozza, igen rikán fordulhat az elő, hogy agenerikum hatásossága eltér a korábban szedett origonális szerétől, csak bizonyos betegségeknéltapasztalhatnak a fent említett esethez hasonlóproblémákat, amely ráadául kellő körültekintéssel kiküszöbölhető.

Forrás: hvg.hu