Sehol sem tart a rokkantnyugdíjasok felülvizsgálata

Az [origo] információi szerint csúszik a korhatár alattirokkantnyugdíjasok tömeges rendkívüli felülvizsgálata. Elképzelhető,hogy erre az idén már nem is kerül sor, jóllehet a Széll Kálmán-tervbenaz szerepel, hogy a folyamatot 2012. január 1-ig lezárja a kormány.Június végén a Magyar Nemzet Pósfai Gáborra, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) főigazgatójára hivatkozva arról számolt be, hogy a körülbelül 220 ezer rokkantnyugdíjas felülvizsgálata heteken belül elindulhat.

Döntésről, különösen pontos menetrendről a felülvizsgálatokatvégző NRSZH-ban az [origo] információi szerint mégsem tudnak. Mint azt a hivatal egyik név nélkül nyilatkozó, vezető beosztású munkatársa az[origo]-nak elmondta, még semmilyen előkészület nem történt, miközben ajelenlegi állomány és kapacitás mellett nem képzelhető el a tömegesfelülvizsgálatok idei lebonyolítása. Ezzel egybevágó információkrólszámolt be, egy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Nefmi) vezetőivelkapcsolatban álló forrás is.

Közel 100 milliárdot spórolna a kormány a rokkantnyugdíjasokon

A 2012-2014-re előirányzott költségvetési megtakarítások egyiklegfontosabb tétele a korhatár alatti rokkantnyugdíjasok ellátásánakmegvonása, így e nélkül hatalmas lyuk tátongana a jövő évi büdzsében. A Költségvetési Felelősségi Intézet Budapest (KFIB) június végén publikált elemzése azt feltételezi, hogy az összes III. kategóriájú leszázalékoltatvisszaterelik a munkaerőpiacra. Ha így lesz és ezzel a rokkantságiellátásban részesülők 87,7 százaléka elveszítené az ellátását, akkor2012-ben 319,9 milliárd forint közvetlen költségvetési kiadáscsökkenéstérne el a kabinet.

A rokkantnyugdíjasok ígért felülvizsgálata csúszásának nemcsakközvetlen költségvetési következménye van, hanem rossz üzenetet isközvetít a befektetők és az Európai Unió felé. Azt mutatja, hogy a Széll Kálmán-terv és az azt megfejelő konvergenciaprogram máris felpuhul, azígéreteiből visszatáncol az Orbán-kormány. Egyre több elemzés foglalkozik azzal, hogy a két program nem lesz elég a jövő évi hiánycélteljesítéséhez, pótlólagos kiigazításra is szükség lesz, ehhez képest arokkantnyugdíjasok felülvizsgálatának csúszása az ellenkező iránybamutat.

Az európai adósságválság és a romló világgazdasági kilátások miatt anapokban több EU-tagország további megszorításokat jelentett be,ilyenkor még nagyobb a kockázata, ha a tervezett kiigazításokkal csúszik egy olyan ország, amely a régiós társaihoz képest a legmagasabbadósságállománnyal rendelkezik, és az elszaporodott devizahitelek miattsérülékenyebb.

Mivel a kormányzati szándék nyár elején úgy módosult, hogy csak az 57 évnél fiatalabb III. kategóriájú rokkantnyugdíjasok ellátásátvizsgálnák felül, az intézkedésből fakadó költségvetési megtakarítás 70százalékkal alacsonyabb lenne. A KFIB számítása szerint ez 2012-ben 96milliárd forint kiadáscsökkenést jelentene.

366 orvosra volna szükség

Megkerestük a Nefmit, de a tárcától egyelőre nem kaptunk választ a kérdéseinkre. A Nefmi korábbi tájékoztatása szerint 220 ezer korhatár alatti leszázalékolt készülhet 2011-ben afelülvizsgálatra. 110 ezer III. kategóriájú rokkantnyugdíjas, ezen felül 84 ezer ember, aki rendszeres szociális járadékban részesül, és további 25 ezren, akik átmeneti járadékot kapnak. Valamennyiüknek még legalább 5 évük van hátra a hivatalos öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig.

Az NRSZH név nélkül nyilatkozó munkatársa szerint nagyjából azzallehet számolni, hogy egy orvosszakértő legfeljebb tíz pácienst tud egynap alatt felülvizsgálni. Ha tehát 1 orvos 60 nap alatt 600 páciensseltud foglalkozni (feltételezve, hogy ősszel három hónap alattmegtörténnek a felülvizsgálatok, és havonta átlagosan 20 munkanap van),akkor összesen 366 orvosszakértőre van szükség ahhoz, hogy 220 ezerember esetéről döntsenek még az idén.

Orvosszakértőket keresnek

A NRSZH augusztusban több, azonnal betölthető állást is meghirdetett “bizottsági főorvos, előadó szakértő” munkakör betöltésére. A hivatal honlapjánmegtalálható álláshirdetés alapján egyetemi szintű általános orvosidiplomával, legalább 5 éves klinikai gyakorlattal és lehetőség szerintklinikai szakvizsgával rendelkező orvosszakértőket keresnek, a szervezet szinte valamennyi regionális igazgatóságára (Budapestre, Szolnokra,Debrecenbe, Szegedre, Egerbe, Pécsre, Miskolcra, Nyíregyházára,Salgótarjánba és Békéscsabára). Az álláshirdetések beadási határidejeaugusztus 19. volt, a jelentkezéseket szeptember 15-ig bírálják el.

Az [origo] megkereste a hivatal humánpolitikai főosztályvezetőjét, de nem kaptunk választ arra a kérdésre, hogy az új felvételek a rendkívüli felülvizsgálatokkal vannak-e összefüggésben. Az NRSZH egy névtelenséget kérő munkatársa szerint azonban a hivatalnál folyamatosan orvoshiányvan, a jelenlegi állománnyal a rendes felülvizsgálatokat is nehezentudják elvégezni. A dél-alföldi regionális igazgatóságnál pedigmegtudtuk, hogy a náluk megnyílt pozíció nyugdíjazás miatt üresedettmeg, nem pedig az esetleges extra kontrollok miatt.

“Ha meg kell többszörözni a hivatal orvosszakértői állományát, annakkomoly költségei lesznek” – vetette fel az NRSZH munkatársa, hozzátéve,hogy a rendkívüli felülvizsgálatok várható költségvetését még nemkészítették el. Pusztán az orvosi vizsgálatokra vonatkozóan egyébként aKöltségvetési Felelősségi Intézet Budapest tett egy alsó becslést, amely szerint a szükséges orvosi felülvizsgálatok fejenként 25 ezer forintosátlagos költséggel végrehajthatók. A 220 ezres létszámra vetítve ez 5,5milliárd forint költségtöbbletet jelent.

A háziorvosok nem tudnak róla

Az 57 évnél fiatalabb rokkantnyugdíjasok tömeges ellenőrzése aháziorvosok számára is pluszfeladatot jelent. Kertai Aurél, a BudapestiOrvosi Kamara Háziorvosi Szekciójának elnöke úgy számol, hogy ha az 5300 háziorvos között egyenletesen oszlik el a 220 ezer érintett, akkor egyháziorvosra 40 páciens rendkívüli ellenőrzése és adminisztrációja jut az év végéig bezárólag. (Összesen 6800 háziorvos dolgozik Magyarországon,de közülük 1300-an gyermekorvosok.)

Kertai szerint a procedúra a következőképpen zajlik: Miután azérintett megkapja a behívóját a rehabilitációs hivataltól, felkeresi aháziorvosát, aki összeállítja a beteg többoldalas dokumentációját, ésesetleg friss laborvizsgálatra küldi vagy beutalja valamilyen szakorvosi vizsgálatra. Az így beszerzett dokumentumok alapján az NRSZHorvosszakértői bizottsága meghozza a szakvéleményt: keresőképesneknyilvánítja az illetőt vagy megerősíti a rokkantsági ellátásra valójogosultságot.

“A háziorvosok semmiféle előzetes értesítést nem kaptak, senki nemegyeztetett velük” – mondja Kertai Aurél, akinek meggyőződése, hogy atömeges extra felülvizsgálatokra nincs meg az orvosi kapacitás, amunkáltatók sem tudják felszívni majd a több tízezer visszatereltmunkaerőt, és közmunkaprogramokban sem fognak tudni ennyi embertfoglalkoztatni.

Az NRSZH munkatársa egyébként hasonló aggályokat fogalmazott meg.Mint mondta, jobb lenne, ha a felülvizsgálatokat nem dömpingszerűenvégeznék el, hanem egy-egy szűk mintán, a visszaélésekkel különösenterhelt területen próbálnák meg visszavágni az efféle ellátásokat, ésújból munkába állítani a keresőképeseket. “Ebből a szempontbólszerencsésebb, ha nem sietik el a döntést, és nincs még meg a pontosmenetrend” – tette hozzá.