Sokba kerülhet a patikáknak a rendelet

A szaktárca és szakma részéről egyaránt jogos igény a gyógyszertár működtetéséhez szükséges szakmai minimumfeltételek előírása. A gyógyszertári szolgáltatás egységes minőségének biztosítása érdekében nélkülözhetetlen egy korábban harmonikusan működő lakossági gyógyszerellátó rendszer visszaállítása, amelyben a gyógyszertárak teljes nyitvatartási időben, országos szinten, egységesen garantált, megfelelő számú szakszemélyzettel állnak a lakosság rendelkezésére – tájékoztatta lapunkat dr. Mikola Bálint, a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) elnöke a létszámrendelettel kapcsolatosan, jelezve, hogy nem változott a véleményük a már korábban, 2011 tavaszán tartott minisztériumi egyeztetés óta. 


Mint ismeretes, a létszámminimumra vonatkozó rendeletmódosítás szerint a gyógyszertárak szaklétszámát 2013 szeptemberétől a gyógyszertár nyitvatartási ideje, valamint a gyógyszertárban befogadott vények száma határozza meg. Az új szabályozásnak megfelelően – amely öt külön kategóriába sorolja a gyógyszertárakat nyitvatartási idejük alapján – a patikák heti 40 óra nyitvatartási idő alatt egy gyógyszerészt, míg heti 67 óra felett már 4 gyógyszerészt és emellett 4 szakasszisztenst kötelesek foglalkoztatni. 


A kötelező statisztikai jelentés alapján a kevesebb mint 40 óra nyitvatartási idővel működő gyógyszertárak (a patikák kicsivel több mint egyötödéről van szó) 68 százaléka egyetlen gyógyszerésszel üzemel. A 40 és 60 óra közötti nyitvatartási idővel rendelkező gyógyszertárak (a patikák 42 százalékát teszi ki) közül 228 gyógyszertárban csak egyetlen gyógyszerész van. A 60 óra feletti nyitvatartási idő esetében (amelybe a gyógytárak több mint egyharmada esik) pedig 44 gyógyszertár működik egyetlen gyógyszerésszel. A fenti, ÁNTSZ által dokumentált tények és a jogszabály között jelentős rést látnak a gyógyszerészi szövetségnél is.

 

A létszámok meghatározása ugyanis egy létszámnorma kialakítása irányába mozdult el, és nem az eredeti célkitűzés szerint, amelynek célja a létszámminimum meghatározása lett volna. A kettő között pedig lényeges a különbség, teszi hozzá Mikola Bálint.

 

A MOSZ-nál úgy látják, hogy a tervezett változások komoly anyagi terheket fognak jelenteni egyes gyógyszertárak részére, amit a jelenlegi árrésből nem lehet kigazdálkodni. Az így nyitvatartási időt csökkenteni, vagy bezárni kényszerülő gyógyszertárak fiókgyógyszertárrá történő átminősítése sem jelent megoldást. 

A gyógyszerészi gondozáshoz előírt kötelező létszám – a MOSZ meggyőződése szerint – ennek a népegészségügyi szempontból is elismerten fontos tevékenységnek a hátérbe szorítását fogja eredményezni. 


Felméréseik szerint a jelenleg 40-60 órát nyitva tartó patikák gyógyszerész tulajdonosai ma saját magukat kizsákmányolva próbálnak meg fennmaradni. Jelenlegi gyakorlat, hogy a gyógyszertárat működtetők a béreken keresztül próbálnak spórolni, heti 30 órára levéve a beosztottak munkaidejét annak érdekében, hogy átvészeljék a gazdasági mélyrepülést. 

Az ágazatot alapvetően érintő megszorítások okán a tovább csökkenő forgalomból, a szakszemélyzet létszámának előírt növelése elképzelhetetlen. Általában egy beosztott gyógyszerész éves bérköltsége minimum 6.000.000 forint, amelynek „kigazdálkodása” fentiekre is figyelemmel, valószerűtlen.

 

Véleményük szerint a heti nyitvatartási idő szerinti 4 csoportba osztás kevés. Javasolják árnyaltabbá tenni a csoportokat az alábbiak szerint: 

40 óra vagy kevesebb 1 gyógyszerész 
40-59 óra 2 gyógyszerész 2 szakasszisztens 
60-64 óra 2 gyógyszerész 3 szakasszisztens 
65-72 óra 3 gyógyszerész 4 szakasszisztens 
73-84 óra 4 gyógyszerész 5 szakasszisztens 
 85- felett 5 gyógyszerész 6 szakasszisztens 


Az első csoportba a napi 8 órás, egyszemélyes gyógyszertárak, a második csoportba azok a gyógyszertárak tartoznak, amelyek már szombaton is nyitva tartanak. A harmadik csoportot, a hétköznap 11-12 órát és szombaton 4 vagy 5 órát nyitva tartók adják. A negyedik csoport a hétköznapi 12 órát és szombaton nyújtott, legalább 5 vagy 12 órát nyitva tartók köre. Az ötödik csoportba tartoznak a vasárnap is néhány órás üzemidővel rendelkezők, a hatodik csoportba pedig az ennél többet, akár a napi 24 órás szolgálatot ellátók.

 

Forrás: Weborvospro.hu