Sötét kilátások a gyermekellátásban

Szörnyű helyzetben van gyermekellátás, nemcsak a finanszírozáselégtelen, hanem szinte egyáltalán nincs gyermekgyógyász utánpótlás. Haminden így marad, 10 éven belül felbomlik a házi gyermekorvos hálózat,egyáltalán nem lesz már gyermek kardiológus, gyermek sebész, de gyermekszemész sem. Ez volt a summázata annak a beszélgetésnek, amelyen aszakma jelentős képviselői vettek részt, s melyet a „Markáns vélemények” elnevezésű, havonta megrendezetett egészségügyi sorozat részeként keddeste tartottak.

Az OECD legutóbbi jelentése szerint még Bulgáriában és a Romániábanis többet költ az állam az egészségügyre, mint Magyarországon – mondta Harmat György, a Heim Pál Gyermekkórház főigazgatója a találkozón. Bár Szócska Miklósegészségügyért felelős államtitkár azt a célt tűzte ki, hogy az ágazatrészesedése a GDP-n belül elérje a 6 százalékot, jelenleg ez kevesebb,mint 4 százalék. Az elégtelen finanszírozásra a Heim Pál kórház alegjobb példa: havonta 50 millió forinttal nő az adósságállomány, amely a hozzá tartozó Madarász utcai Gyermekkórház tartozásával együtt eléri az 1 milliárdot. A jövő sem tűnik sokkal fényesebbnek, hiszen a 2012-estervezett költségvetés még kevesebb pénzt szán az egészségügyre. Holottmég Brazíliában is döntés született, hogy a szegénység elleni küzdelemrészeként, a GDP növekmény háromnegyedét az egészségügyre fordítják.

A gyermekorvosok utánpótlása talán a legégetőbb gond, jelenlegpéldául az 1568 házi gyermekorvos több mint egyharmada, 550 doktor 60 év feletti – mondta Huszár András, a Házi GyermekorvosokOrszágos Egyesületének elnöke. Szerinte, ha a gyermekorvosok képzéseilyen alacsony szinten marad, összeomolhat a rendszer, holott mégNyugat-Európában is elismerték ennek a rendszernek az eredményességét.Nem véletlen, hogy például Lengyelországban, ahol korábban megszűntették a hasonló hálózatot, most visszatérnek ehhez a rendhez.

Nemcsak az alapellátásban, hanem a fekvőbeteg ellátásban is nagy agond: évente legalább 80 gyermekgyógyászt kellene kiképezni, hogyfenntartható legyen a rendszer, ehhez képest a Közép-magyarországiRégióban idén meghirdetett 27 álláshelyet sem tudták betölteni. Bár azidősebb gyermekgyógyászok már nem utaznak, ebben a szakmában is afiatalok körében nagy az elvándorlás. És nemcsak a körülbelül tízszeresfizetést kínáló nyugat-európai országokba távoznak a fiatalgyermekorvosok, hanem már Görögország, Csehország, sőt Szlovákia isvonzóbb munkalehetőségeket kínál.

Hasonló a helyzet a védőnőkkel. Csordás Ágnes, aMagyar Védőnők Egyesületének elnöke beszámolt arról, hogy ahungarikumnak számító hálózatot is egyre nehezebb fenntartani. A nehézhelyzetben lévő fenntartók, az önkormányzatok, sorra szüntették meg avédőnők juttatásait. Így aki még a pályán van, a minimálbérért dolgozik, ráadásul a hiányzó védőnők helyett is ellátja a feladatot. Az országban 260 védőnői állás betöltetlen, ezzel is magyarázható, hogy egy védőnőaz előírtnál átlagosan 100 gyerekkel többet lát el.

Magyarországon egyre kevesebb gyerek születik: míg a hetvenes években átlagosan 150 ezer baba jött a világra, addig 2000 óta ez a szám nemhaladta meg a 90 ezret. A találkozón elhangzott az is, hogy ma már apárkapcsolatban élők 35 százaléka gyermektelen, és 34 százalékánakcsupán 1 gyermeke van. A terhesség-megszakítások zömét sem azegyedülállók, hanem a családban élők kérik. A szegénység nemcsak agyermekáldásra, hanem a gyermekek egészségére is hatással van, így atalálkozó résztvevői szerint az ágazat problémáinak megoldásánál adöntéshozóknak ezt is figyelembe kellene venniük.