Szakgyógyszerész jelöltek is pályázhatnak ösztöndíjra

Nettó havi 100 ezer forintosösztöndíjjal kíván a szakorvos jelöltek jövedelmi helyzetén javítani azEgészségügyért Felelős Államtitkárság.
Az erre vonatkozóelőterjesztést a kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta. Apénzt pályázati úton ösztöndíj formájában kaphatják azok, akikvállalják, hogy a támogatás érdekében a szakképzés befejezését követőenlegalább annyi ideig fognak Magyarországon dolgozni, amennyi ideig aSzakorvosjelölt Támogatási Program által támogatásban részesülnek. A „Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly Ösztöndíjára”, valamint a „Szakorvosjelöltek Markusovszky Lajos Ösztöndíjára” lehet pályázatotbenyújtani augusztustól. A pályázónak ugyanakkor kötelezettséget kellvállalnia, hogy a betegellátással összefüggésben hálapénzt nem fogad el.

A pályázati lehetőséget bemutató sajtótájékoztatón Réthelyi Miklósnemzeti erőforrás miniszter rámutatott arra, hogy Magyarországonvilághírű orvosképzés zajlik, amelyet szeretnének megújítani. SzócskaMiklós egészségügyért felelős államtitkár pedig azt hangsúlyozta, hogyaz ösztöndíjprogram révén a szakorvos jelöltek is úgy érzik majd:érdemes itthon maradni és érdemes a jövőbe beruházni.

A támogatásnak ugyanis kettős célja van: a szakorvos jelölt anyagikörülményeinek javítása, valamint a szakorvos jelöltek itthon és pályántartása. A rendelkezésre álló forrásból kb. 600 fő támogatható majd,előnyben részesülnek azok, akik a szakképzésüket az idei évben kezdikmeg. Pályázhat az, aki általános orvosi diplomával rendelkezik és résztvesz a szakorvosi szakképzésben.

Ha a pályázó nem tartja be a szerződéses feltételeket, akkor atámogatási összeget és annak jegybanki kamatait vissza kell fizetnie.

A pályázati kiírás rövid időn belül az EEKH és a NEFMI honlapján iselérhető lesz. A NEFMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága felkéritovábbá a négy hazai orvosi kart, illetve a Magyar Rezidens Szövetséget, hogy a kiírást ők is tegyék közzé. A felhívás az Egészségügyi Közlönykövetkező számában is megjelenik.