Számítógépes program a gyógyszerabúzus ellen

Az Annals of Emergency Medicineonline kiadásában nemrégiben megjelentközlemény mutatja be az erre alkalmasobjektív komputerizált központi vényírási programot(PDMP), melyet azEgyesült Államokban vezettek be. A program asürgősségi osztályos vényírási mintázatokatés a gyógyszerkereső magatartással összefüggő klinikai tényezőket analizálja asürgősségi osztályok gyakorlatában.

„Bár a sürgősségi osztályok orvosait gyakran érikigaztalan vádak azzal kapcsolatosan, hogy ők is hozzájárulnak az opioidabúzusegyre növekvő problémájához az Egyesült Államokban, nekünk és betegeinknek ishasznára válik a vényírást monitorozó program által nyújtott segítség – mondjaa vizsgálat vezető szerzője,Scott G. Weiner, a bostoni Tufts Medical Center munkatársa. – Afájdalom igen szubjektív dolog, ezért csak a tapasztalatainkra és amegérzéseinkre hagyatkozhatunk annak eldöntésekor, melyik fájdalomcsillapítótrendeljük az adott beteg számára. A PDMP által nyújtott adatok fontos objektívkritériumokkal szolgálnak a megalapozottabb döntésekhez.”

A kutatók összehasonlították a sürgősségi osztályorvosainak a gyógyszerkereső magatartással kapcsolatos benyomásait azokkal azadatokkal, melyeket a PDMP tartalmaz 544 sürgősségi osztályos vizit adatai alapján.A PDMP egy állami szintűközponti adatgyűjtő program, mely azokat a vényköteles gyógyszereket tartjanyilván, melyek az abúzus tipikus szerei.A sürgősségi osztályorvosai a betegek 35,6 százalékát minősítették gyógyszerkeresőnek, míg a PDMPszerint ennek aránya csupán 23,2 százalék. (A mostani vizsgálatban azokattekintették gyógyszerkeresőnek, akik 12 hónapon belül legalább négy ellátótólnégy vagy annál több vényt kaptak opioidokra.)

A PDMP adatainak áttekintését követően a sürgősségiosztály orvosai a betegek 9,5százalékánál módosítottak eredeti vényfelírási tervükön: 6,5 százalékban olyangyógyszert írtak fel, melyet korábban nem terveztek, a betegek 3,0 százalékapedig végül nem kapta meg azt a receptet, melyet az orvos eredetileg tervezett.

Forrás: Pharmaonline.hu