Számos gyógyszer ára változik, többségük nő

Hatékonyság
„Ajelenlegi gazdasági környezetben az egészségügy szereplőinek érdeke, hogy aleghatékonyabban költsük el a gyógyszertámogatásra rendelkezésre álló keretet.Ennek érdekében kinevezésemet követően azonnal problématérképet készítettünk,megkerestük azon beavatkozási pontokat, melyek hatékonyabbá tehetik a működését.Célunk egy átlátható és fenntartható támogatási rendszer kialakítása, hogy jógazdaként csak arra fordítsuk a rendelkezésre álló pénzt, ami hasznos abetegeknek, és megszünteti a felesleges pazarlást. A verseny több területen islehetőséged ad az ésszerűsítésre. Számomra is nagy tanulság annak amegfogalmazása: a beteget a hatóanyag gyógyítja, így annak támogatását kellfókuszba helyeznünk.”
Sélleiné Márki Mária,

az OrszágosEgészségpénztár főigazgatója.

Érdekeltség
„Jövőre sokkal kevesebb pénz jut gyógyszertámogatásra,de továbbra is egészségpolitikai cél, hogy a betegek megfizethető áron jussanakorvosságaikhoz, így érthető a kormány törekvése a takarékosabb támogatásirendszer kialakítására. Mivel a változtatásokat a gyógyszerészeknek el kellfogadtatni a betegekkel, érdekeltté kell tenni őket az olcsóbb szer ajánlásában.Ha a tb által preferált ársávokban több gyógyszer lesz és azokat be is lehetszerezni, a betegek részt vehetnek a készítmény- választásban, a patikusoknakpedig megéri a legolcsóbb gyógyszereket kiadni, így a korábbinál olcsóbb éshatékonyabb generikus rendszer jöhet létre. Ehhez azonban a patikákműködőképességét is biztosítani kell.”
Hankó Zoltán,
a MagyarGyógyszerészi Kamara alelnöke

Átláthatóság
„Aztlátom, hogy a magyar egészségügynek nem az alulfinanszírozottság az alapvetőproblémája, sokkal inkább a rendszerben lévő pénzforrás megfelelő allokálásáttartom megoldandó feladatnak. A gyógyszerkassza felhasználásának szigorításávalegyetértek, az elvonással azonban nem. Nem hiszem, hogy a kassza kurtítása lennea cél, mint az korábban már többször megtörtént. Azok a fiskális jellegűintézkedések, amelyek az elkeserítő magyar egészségügyi mutatókat nem veszikfigyelembe, hosszú távon sok kárt okoznak a betegeknek és ezáltal az országnakis. Transzparens módon kell látnunk, hogy a megtakarított pénzt hol használják,például sor kerülhet-e a legújabb gyógyszerekOEP-finanszírozására.”
Christophe Gourlet,
a Sanofivezérigazgatója

„Háziorvosként érzékenyen érint a gyógyszertámogatások változása. Azalapellátásban dolgozó kollégáim szerintem ugyanígy gondolkodnak, mivel aterápiáról való döntések többsége – a beteggel együttműködve – a háziorvosirendelőkben születik. Ezekben a szakmai szempontok mellett fontos szerepet töltbe az, hogy a beteg elfogadja-e a tb által preferált gyógyszert, együttműködik-ea tervezett terápiában, ki tudja-e fizetni a térítési díjat, és még sok kérdés.Ez az, amivel a pénzügyi döntéshozók bizonyosan nem kalkulálnak. Úgy vélem,ennek tudható be, hogy mi, a tényleges döntéshozók hónapról hónapra szenvedünk afolyamatosan változó szabályozóktól, áraktól, és ez sokban rontja a terápiásbiztonságot.”
Komáromi Zoltán
háziorvos