Százötven paragrafus az egészségügyi salátában

Papírforma szerinti szavazási eredménnyel, több mint háromórás vita után az egészségügyi bizottság többségi (fideszes-kdnp-s) igennel általánosvitára alkalmasnak tartotta az egyes egészségügyi tárgyú törvényekmódosításáról szóló törvényjavaslatot. Kovács Tibor(MSZP) úgy vélte, hogy a bizottság nem kap megfelelő tájékoztatást azegészségügy átalakítására vonatkozóan, ráadásul a salátatörvénytszombaton este terjesztette be a kormány a parlament elé atörvénygyártási dömpingben, nem hagyva elég időt a szakmai vitára. Ígyis látszik, hogy a törvénytervezet nem ad választ az egészségügy égetőkérdéseire, mint például a humánerőforrás helyzete, a finanszírozáskérdésköre. 

A salátatörvény több mint tíz egészségügyi törvény százötvenparagrafusát érinti. Új elemként jelenik meg benne a RET-eket(Regionális Egészségügyi Tanács) felváltó Térségi Egészségügyi Tanács. A szocialista képviselők gittegyletnek titulálták az újonnan létrehozandó tanácsadó szervezeteket. Egy kérdés kapcsán kiderült, hogy a tanácsbakerülésnek nincsenek szakmai kritériumai, csak a szervezeti kört szabják meg – így például a helyet kérő Magyar Orvosi Kamara is részt vehetbenne.

Szintén új szervezetként jön létre a Nemzeti Egészségügyi Tanácshelyett a Nemzeti Betegfórum, amelynek célja, hogy a szakállamtitkárságkapcsolatot tartson a betegszervezetekkel, s azok véleményét figyelembevegye a döntések előkészítésekor.

Mindezekről Cserháti Péter helyettes államtitkárszámolt be többek között, részletes tájékoztatójában kiemelt helyetkapott a beteg-együttműködésre vonatkozó új passzus, miután aszocialista képviselők egyenesen a Gestapo módszereit vélték felfedezniaz együttműködés kontrolljában. Cserháti hangsúlyozta, hogy fokozatosan, pilot (teszt) jelleggel kívánják bevezetni az intézkedést, egyelőrecsak a súlyos asztmával küszködő dohányosok körében, akik számára uniósforrásokból ingyenes leszoktató programot szerveznek, s enneksikerességétől, illetve sikertelenségétől teszik függővé a továbbigyógyszertámogatásukat.

A fogyasztóvédők és az APEH (NAV) mellett immár az ÁNTSZ is élhet a próbavásárlás lehetőségével, derült ki Páva Hanna helyettes államtitkár ismertetőjéből. Így akár az MLM-ben vagy onlinerendelhető csodaszerek, étrendkiegészítők ellenőrzésére is sort keríthet a hatóság. Szintén az ÁNTSZ-t érinti, hogy a KSH-tól a jogszabályéletbe lépése után megkapják a halálozási okokra vonatkozóinformációkat. A zoonózisok körébe pedig felveszik a nyugat-nílusi lázvírusát.

A betegségregiszterről egyelőre annyi hangzott el, hogy azegészségügyi ellátás szervezéséhez lesz nélkülözhetetlen, illetve aterápiák hatékonyságának ellenőrzésére is alkalmas lesz. Mint a Weborvos már korábban megírta, az elképzelések szerint a regiszterbenszemélyazonosításra alkalmatlan módon kapcsolati kóddal szerepelnek majd a betegek adatai: milyen vizsgálatokon vettek részt, milyen terápiátkaptak, stb.

Az egészségügyi dolgozókat érinti a működési nyilvántartásmódosítása: jelenleg akkor törölnek valakit a rendszerből, ha bíróságiúton eltiltják a foglalkozástól, illetve ha nem teljesítette a kötelezőtovábbképzéseket. Ez utóbbi elem azonban nem esik azonos súllyal latbaaz eltiltással a szakállamtitkárság szerint, ezért ilyen esetben szakmai felügyelet mellett tovább dolgozhat az illető, és továbbra isnyilvántartásban marad.

Megkönnyebbülést hozhat az intézmények számára a radiológiaileletekre vonatkozó módosítás: a jogszabálytervezet szerint elég lesztíz évig őrizni a felvételeket a mostani harminc év helyett.
Azegészségügyi adatokat érintő módosítás szerint már a fertőzéses betegség gyanúja esetén jelenteni kell az ÁNTSZ-nek, nemcsak akkor, ha igazolt a fertőzés – a betegek adatait nem igazolt fertőzés, illetve gyógyulásesetén törlik a rendszerből.
Szintén újdonság, hogy a kamarai tagságszüneteltetésére is lehetőség lesz a jövőben, illetve kamarai tagoklesznek a klinikai szakpszichológusok, kutatók.

A legtöbb vita a praxisjog, a praxisok eladása, a praxiskezelő alap létrehozása körül alakult ki. Az ülésen részt vevő Éger István MOK-elnök jelezte, hogy ügyfélbarát megoldás lenne, ha a megyeiszervezetekkel rendelkező, az orvosokhoz közelálló kamara kapnáfeladatot (mint ismeretes, jelenleg az Országos Alapellátási Intézetszerepel a tervekben – a szerk.)

A praxisokra vonatkozó új szabályozás egy folyamat kezdete, jelezte Beneda Attila kabinetfőnök, hiszen az egyeztetések tovább folynak az alapellátásimunkacsoportban. Elismerte, hogy nem minden kérdésre ad választ ajelenlegi jogszabálytervezet, de megindulhat a mára beállt piac apraxisalap életre hívásával. Elsősorban az orvosok praxisokhoz jutásáttámogatnák kölcsön formájában, s szándék van arra vonatkozóan, hogyméltányossági alapon rendezzék az idős orvosok kilépését. A tartósanbetöltetlen praxisokon az alap sem tud segíteni, ezért ezeknek aterületét újra szervezik a kabinetfőnök tájékoztatása szerint. Hogy kilesz a praxisalap kezelője, arra egyelőre nincs végleges válasz, tettehozzá Beneda Attila.