Találkozó az OGYÉI főigazgatójával

Amegbeszélésen a főigazgató asszony elmondta, hogy fontosnak tartja apartnerséget, a nyílt kommunikációt és a párbeszédet a szakmai szervezetekkel.Az Országos Gyógyszerészeti Intézet, a Technológia Értékelés és azEszközminősítő és Kórháztechnikai- egységek kivonása a GYEMSZI-ből, valamint azOÉTI és a Tisztifőgyógyszerészet beolvasztása az új szervezetbelehetőséget ad a hatékony működés kialakítására. Ez különösen azétrend-kiegészítők esetében fontos, amiben a gyógyszertárban dolgozógyógyszerészek is szerepet vállalhatnak, hiszen ők tudják megfelelően tájékoztatnia hozzájuk betérő embereket. A találkozó során röviden bemutattuk a HGYSZszervezetét és működését is. Szövetségünk eddig elért eredményeinek bemutatásamellett kifejeztük szándékunkat arra, hogy a gyógyszerészeket érintő szakmaikérdésekben együttműködjünk a hatósággal. A jó hangulatú megbeszéléslezárásaként megállapodtunk, hogy a hatékony és sikeres együttműködés érdekébena jövőben is tartjuk majd a kapcsolatot.