Tét Kör: párbeszéd az egészségügyről

Négy bomba ketyeg az egészségügyi ellátásban, fogalmazott a civil Tét Kör tegnap esti, egészségüggyel foglalkozó összejövetelén Bodrogi József a Pozsonyi Házban. Az egészségügyi közgazdász szerint a humánerőforráshiánya, a kapacitások elosztása, a forráshiány és a gyógyszerkasszaokozzák a legnagyobb gondot.

A négy elem közül László Imre, a KözpontiHonvédkórház és a Szent Imre Kórház korábbi főigazgatója szerint alegsúlyosabb probléma az orvosok elvándorlás: naponta három orvos hagyja el az országot az alacsony fizetés és a szakmai megbecsülés hiányamiatt. Az orvosok átlag bruttó bére 242 ezer forint, míg a rezidensekkevesebbet keresnek egy utcaseprőnél. A bérek csökkenése 2004 óta tart,2003-ban ugyanis még magasabb volt az egészségügyi ágazatbanfoglalkoztatottak bruttó keresete, mint a nemzetgazdasági átlag, márapedig húsz százalékkal alacsonyabb. Bodrogi József szerint négy éven átlegalább ötven-ötven milliárd forinttal kellene emelni a rendszerbendolgozók bérét.

A civil kör összejövetelén afféle látlelet készült az egészségügygondjairól, amelyek egy részére a Semmelweis Terv adhat segítséget Sinkó Eszter szerint. Az egészségügyi közgazdász úgy látja, hogy mind abetegellátásban, mind a finanszírozásban mutatkozó fragmentáltságmegszüntetését segítheti a terv ellátásszervezői funkciója, ám csakakkor, ha megfelelő ösztönzőt társítanak ehhez a feladathoz. A mostzajló államosítás azonban nem segít a széttördeltség oldásán, haneminkább időrabló lépés és rengeteg energiát emészt fel, mert az államnincs felkészülve erre a feladatra – ezt bizonyítja, hogy eddig semsikerült jól ellátnia ellátásszervezői szerepét.

A szakember szerint a szervezésre hivatott, az egészségügyiháttérintézményeket integráló GYEMSZI egyelőre nem tudja, pontosanmilyen feladatokat kell ellátnia, sőt: még keresi saját helyet arendszerben a hatalmas intézmény. László Imre szerint a botlásokkal teli kísérletezés időszakába újabb pazarlás várható a rendszerben.

A hosszú várakozás és az ellátás minőségével való elégedetlenségmiatt egyre több beteg keresi a magánellátókat – a GfK kutatásai szerint az elmúlt néhány évben négyszeresére nőtt arányuk –, ami a rendszerhorizontális kettészakadáshoz vezethet Sinkó Eszter szerint, továbbnehezítve az állami ellátás helyzetét.

A nagyobb odafigyelést, a bajukkal való törődést még a gyors ellátásnál is jobban igénylik a betegek, legalábbis ez derült ki Erős László, a Sanofi-Aventis Zrt. orvosigazgatójának tapasztalataiból. Agyógyszergyár országot bejáró lakossági egészségvonatánakszolgáltatásaiért sorba álltak az emberek, akik saját állításuk szerintazért vártak türelmesen, mert végre megbeszélhették problémáikat azorvosokkal. A gyógyszergyár küldetése szerint nemcsak a gyógyszergyártás fejlesztése fontos, hanem részt kell vállalnia a társadalomegészségnevelésében – az erőforrásokat úgy kell allokálni, hogy aterápiás megoldás része legyen ismeretátadás.