Törvényjavaslat a rokkantnyugdíjakról

Az Országgyűlésnek benyújtott előterjesztés szerint a megváltozottmunkaképességűek a következő évtől két típusú ellátást kaphatnának:rehabilitációsat vagy rokkantságit. A Réthelyi Miklósnemzetierőforrás-miniszter által jegyzett törvény rögzítené, hogy 2012.január 1-jétől rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj,rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadékés bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka nem állapítható meg.

A javaslat szerint a jövő évtől az lenne jogosult a megváltozottmunkaképességűek ellátásaira, akinek az egészségi állapota – a komplexminősítés alapján – 60 százalékos vagy attól kisebb mértékű. Ez azegészségkárosodás mértékének mostani meghatározása szerint azt jelenti,hogy az ellátásokra a jelenlegi rendszer szerinti legalább 40százalékban egészségkárosodottak szerezhetnének jogosultságot – derül ki az indítvány részletes indoklásából.

A megváltozott munkaképességűek ellátásai jövedelempótló jellegűek,ezért csak akkor lennének megállapíthatók, ha az érintett az állapotamiatt nem tud dolgozni, és ha a kérelem benyújtását megelőző öt évenbelül legalább 1.095 napon át volt társadalombiztosítása. Utóbbi azonban nem vonatkozna azokra, akik 2011. december 31-én részesültek azátalakuló ellátások valamelyikében.

A megváltozott munkaképességű emberek 2012-től két típusú ellátástkaphatnának: rehabilitációs vagy rokkantsági ellátást. Előbbiben azokrészesülhetnének – legfeljebb három évig -, akiknek afoglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy tartósfoglalkozási rehabilitációt igényelnek, utóbbit pedig azok kaphatnák,akiknek a rehabilitációja nem javasolható. A jogszabály kimondaná, hogyannak, aki rehabilitációs ellátást kap – amelynek összege a minimálbér30 és 50 százaléka között mozogna -, együttműködési kötelezettsége van,amely kiterjed például az aktív munkahelykeresésre, a felajánlottképzési vagy munkaerő-piaci programban való részvételre, valamint arehabilitációs hatóság által felajánlott munkalehetőség elfogadására is.

A rokkantsági ellátás legkevesebb a minimálbér 30 százaléka lehetne,maximum pedig a 150 százaléka. A szabályozás szerint meg kelleneszüntetni a rokkantsági ellátást, ha az ellátott nem tesz elegetbejelentési és felülvizsgálati kötelezettségének. Ennek az ellátásnak afolyósítása mellett lehetne keresőtevékenységet folytatni, ám az abbólszármazó jövedelem háromhavi átlaga nem haladhatná meg a mindenkoriminimálbér 150 százalékát.

Soltész Miklós szociális államtitkár néhány nappal ezelőtt a kormányszóvivői sajtótájékoztatón kifejtette: azoknak, akik a jelenlegi III-as csoportú egészségkárosodási rokkantsági nyugdíjban részesülnek – 110 ezren -, felülvizsgálatra kell jelentkezniük. A vizsgálatokeredményeképpen akik rehabilitálhatók, rehabilitációs ellátást kapnakmajd, akik nem, azok pedig rokkantsági ellátást. Ugyanez vonatkozik arendszeres szociális járadékban részesülőkre, akik 84 ezren vannak.

Közölte azt is, hogy az átalakítás nem érinti azt a 384 ezer embert,akik a nyugdíjkorhatár felett vannak, továbbá azokat sem, akikrokkantsági ellátásban részesülnek I-es és II-es csoportba besorolva.Azokat sem érinti – folytatta -, akik jelenleg átmeneti járadékbanrészesülnek, illetve akik a jelenlegi III-as rokkantsági csoportbatartoznak, de öt évvel a nyugdíjkorhatár előtt állnak. Ők is ugyanazt az összeget kapják majd, mint eddig, rokkantsági ellátás néven – tettehozzá az államtitkár.

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához nyújtotttámogatásokkal kapcsolatban – a beterjesztett javaslat alapján -bevezetnék az akkreditált munkáltató intézményét, felváltva ezzel “azoly sok kritikát kiváltó és esetenként egymásnak feszülő védettfoglalkoztatók és akkreditált foglalkoztatók eddigi rendszerét” -olvasható az indoklásban.

Bevezetnék a rehabilitációs kártyát, amely – illeszkedve aStart-kártya rendszerébe – mentességet adna a munkabért terhelőmunkaadói terhek befizetésének teljesítése alól.

A bányászokkal kapcsolatban a törvény úgy rendelkezne, hogy azok,akik 2011. december 31-én a bányász dolgozók egészségkárosodásijáradékában részesültek, jövő év január 1-jétől az egyes bányászatidolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 1991-eskormányrendelet alapján járó bányászok egészségkárosodási járadékáralennének jogosultak.

A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által megállapított rendszerrokkantsági segélyben részesülők a 2011. december 31-én hatályosrendelkezések szerint a továbbiakban is jogosultak lennének azellátásra.