Ügyeleti módosítás: jogellenes, elfogadhatatlan

A mai nappal zárul az őszi, több mint tíz egészségügyi törvény módosítását tartalmazó őszi salátatörvény tervezetének véleményezésére adott határidő. A még elfogadásra váró jogszabálycsokorban módosítanákaz egészségügyi dolgozók ügyeletére vonatkozó szabályozást is azzal acéllal, hogy munkáltatók számára az eddig ledolgoztatni nem tudottrendes munkaidőórák ésszerű beosztásának lehetőségét megteremtsék afolyamatos ellátás biztonságát is támogató, továbbá a jogbiztonságotelősegítő megoldásokkal.

A tervezet alapján a heti 40 órás teljes munkaidőben foglalkoztatottegészségügyi dolgozó számára a rendes munkaidő terhére naptári heti 16óra egészségügyi ügyeletet az egészségügyi szolgáltató egyoldalúan iselrendelhet. Erre jelenleg csak külön a felek között létrejöttmegállapodás esetén van lehetőség. A rendes munkaidőként elszámoltegészségügyi ügyeletet nem ügyeleti díjjal, hanem a személyi alapbérrel(illetménnyel) kell díjazni, és az ilyen módon ledolgoztatott időszakteljes egészében az alkalmazott egészségügyi dolgozó rendesmunkaidő-alapjából kerül elszámolásra.

A megállapodás alapján rendes munkaidő terhére vállalt egészségügyiügyelettel szemben ez az ügyelettípus a heti pihenőnapon iselrendelhető, ebben az esetben azonban a Munka törvénykönyve szerinti100 vagy 50 százalékos mértékű pótlék jár. A törvény továbbá ezenügyeletek esetében feloldja azt a korlátozást, hogy az ügyeletet csak az intézményre irányadó ügyeleti időtartam alatt lehet elrendelni.

A jogszabálytervezet jogellenes, méltánytalan és elfogadhatatlanhelyzetet teremtene az ügyeleti rendszerben a Magyar Orvosok Szövetségeszerint, ugyanis nem szolgálja sem az ügyeleti rendszerben részt vevők,sem a betegek érdekeit, pusztán adminisztratív eszközökkel próbáljaorvosolni a meglévő létszámhiányt. Vélelmezhető, hogy olyan tömegesjogsérelemmel és felzúdulással járna a bevezetése, amellyel azelőterjesztő vélhetően nem számolt, legalábbis a jogszabály magyarázórésze erre vonatkozó adatot nem tartalmaz – fogalmazza meg tervezethezfűzött véleményében dr. Bélteczki János, a MOSZ elnöke.

A MOSZ szerint lényegében arról van szó, hogy hatályba lépése esetén a kompenzáló pihenőidőt le lehet dolgoztatni, ugyanis felhatalmazza amunkaadót, hogy a rendes munkaidő terhére hetente maximum 16 órátegészségügyi ügyelet céljára elrendeljen. Mindezt a korábbi jogszabályitiltás ellenére akár heti pihenőnapra is elrendelheti, s ez az ügyeletnem számít be az éves 416 órás túlmunkakeretbe.