Új etikai kódexet alkot a kamara

Annak ellenére, hogy orvosi körökben inkább a leendő elnökválasztást tartják fontos eseménynek a kamara életében, a kötelező tagság visszaállítása óta lényegében most alapozzák meg a szervezeti életet: jövő szombaton új alapszabályt és új etikai kódexet alkot a Magyar Orvosi Kamara. Az előkészületek az utolsó pillanatban is zajlanak, amit a többi közt a törvényben megszabott rövid határidők indokolnak.

„Ez az egész egy nevetséges látszatválasztás. Kíváncsi vagyok, vajonhányan vesznek majd részt területi és az országos küldöttközgyűlésen.Nevetséges és alávaló dolog, ami a kötelező kamara tisztségviselőinek és a küldöttközgyűlés tagjainak megválasztása körül rohammunkában, a nyári szabadságolási időszakban lejátszódik” – írta hozzászólásként oldalunkon még júniusban egy orvos, aki szerint az idő rövidsége miatt egy nagy kórházban mindez talán megoldható, de az alap- és járóbeteg-ellátásban aligha.

A gondokat némiképp igazolni látszanak a Magyar GyógyszerésziKamaránál (MGYK) történtek is. Míg ugyanis júniusban, egy azegészségügyért felelős államtitkárnál megtartott egyeztetésen még úgytűnt, mindhárom egészségügyben működő kamara tartani tudja a kötelezőtagságot újra elrendelő törvényben megszabott határidőket, agyógyszerészi kamarának ez már bizonyosan nem sikerül.

Mint arról a MedicalOnline is beszámolt: a gyógyszerészi kamara vezetése megsemmisítette a nyáron megtartott budapesti és országos küldöttválasztás eredményét, így elmarad az MGYK szeptemberre tervezett rendkívüli küldöttközgyűlése, amely így a törvényben előírt határidőre új alapszabályát sem alkothatja meg. 

Bár az Orbán-kormány egészségügyet érintő tervei közül a közvéleményszinte elsőként értesülhetett arról, hogy visszaállítják az SZDSZ-MSZPreformtörvények között eltörölt kötelező kamarai tagságot, a döntéshosszas egyeztetéseket követően végül csak az Országgyűlés március 7-iülésén született meg. Az elfogadott törvénymódosítás értelmébenez év június elsejétől csak az végezhet egészségügyi tevékenységet, akiszerepel a működési nyilvántartásban, és tagságot vállal valamelyikszakmai köztestületben.

A szakmai kamaráknak június és szeptember között – soron kívüli kamarai választásokat követően – országos küldöttközgyűlést kell tartaniuk, amelyen a többi közt új alapszabályt fogadnak el. Legkésőbboktóber végéig meg kell alkotniuk új etikai kódexüket is, amelyet 2012. január 1-jei hatályba lépését megelőzően 15 nappal közzé kell tenni.

Az orvosok esetleges vétségeit felügyelő, szankcionáló etikai rendszert ugyanis újra és teljes körűen a kamara működtetheti. Az új etikai kódex megalkotását egyebek mellett az etikai rendszer éveken át tartó működésképtelensége indokolta.

Korábban a kamara csak kamarai tag orvosaival szemben léphetett fel,ha etikai vagy más vétséget tapasztalt. Élhetett ugyan akár a kamaraitagság felfüggesztésének lehetőségével is, ez a szankció az önkéntestagság miatt azonban kifejezetten súlytalan volt.

A rendelkezések szerint az esetleges vétségeket „az új etikai kódex hatálybalépéséig az egészségügyi dolgozók rendtartásáról szólórendelet, valamint az alapszabályban, illetőleg a szakmai kamara másbelső szabályzatában foglalt, vagy a választott tisztségből eredőkötelezettségek vétkes megszegése körében megalkotott kamarai etikaiszabályzatok alapján” kell megítélni. A nem kamarai tagokesetében korábban illetékes Megyei Etikai Tanácsok és a másodfoknakszámító Országos Etikai Tanács a törvénymódosítás hatályba lépésétkövetően, április 1-jétől új első fokú etikai eljárást már nem indított, és a testületek június 16-án jogutód nélkül meg is szűntek.