Új szerződést köt az OEP a gyógyszertárakkal

Az OEP – jogszabályi felhatalmazás alapján – 2013. január 1-től újszerződéseket köt az egészségügyi szolgáltatókkal, köztük a lakosságigyógyszerellátást végző gyógyszertárakkal is. Ehhez kapcsolódóan azelmúlt hónapokban egyeztetés-sorozat volt az OEP illetékesei és a Kamara között, melyen a valamennyi lakossági gyógyszerellátást végzőgyógyszertárra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek-benfoglaltakról és az egyes gyógyszertárak által aláírandó szerződésekrőlis egyeztetés folyt. Az egyeztetésekben – a kamarai tárgyaló delegációrészeként – a MOSZ delegáltjai is részt vettek.

Az ÁltalánosSzerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az árhoz nyújtotttámogatással történő gyógyszer kiszolgáltatás mellett a támogatottgyógyászati segédeszközök és a támogatott gyógyászati ellátásokhozkapcsolódó ártámogatás elszámolására szerződött egészségügyiszolgáltatókra egyaránt vonatkoznak, így a gyógyszertárak mellett a GYSE forgalmazókra és egyéb szolgáltatókra is érvényesek.