Újabb egészségügyi "salátatörvény" készül

A kormány honlapjára csütörtökön felkerült, az egyes egészségügyitárgyú törvények módosításáról szóló jogszabálytervezet rögzíti: ajövőben nem “régiónként”, hanem “egészségügyi térségenként” szerveződikaz egészségügyi ellátás. Az egészségügyi térségekben az egészségpolitika kialakításában közreműködő szerv az úgynevezett Térségi EgészségügyiTanács lesz. A szöveg szerint a tanács feladata: a térségiegészségszervező központ munkájának elősegítése, a területi ellátásikötelezettség megállapításának szakmai támogatása, tanácsadás a területi egészségfejlesztési célok meghatározásához, a térségben működőegészségügyi szolgáltatók hosszú távú fejlesztésének és a fejlesztésprioritásainak véleményezése.

A tervezet emellett arra is kitér, hogy az egyes egészségügyitérségekben úgynevezett térségi egészségfejlesztési programot kellkidolgozni. Ennek tartalmaznia kell egyebek között a térségben élőlakosság számának, korösszetételének, egészségi állapotának várhatóváltozását, ehhez az egészségügyi szolgáltatások igényének várhatóalakulását, a térségi egészségügyi szolgáltatók szakmai jellemzőit,fejlesztési terveit is.

A tervezet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szólótörvény módosításában rendelkezik arról is, hogy az egészségügyiszolgáltatók milyen feltételekkel, milyen módon kezdeményezhetikterületi ellátási kötelezettségük csökkentését. Ezek elbírálásában akormány által kijelölt szerv dönt majd. Az egészségügyi szolgáltatókjáróbeteg-szakellátási kapacitásait és az azokhoz tartozó ellátásiterületet 2012. november 30-ig kell megállapítani, az ez alapjánkeletkező szerződéseket az egészségbiztosítónak jövő év végéig meg kellkötnie.

A tervezetben módosítanák az egészségügyi dolgozók ügyeletérevonatkozó szabályozást is, melynek célja, hogy a munkáltatók számáramegteremtse “az eddig ledolgoztatni nem tudott rendes munkaidő-órákésszerű beosztásának lehetőségét”. A szöveg alapján a heti 40 órásteljes munkaidőben foglalkoztatott egészségügyi dolgozó számára a rendes munkaidő terhére heti 16 óra egészségügyi ügyeletet az egészségügyiszolgáltató egyoldalúan is elrendelhet. A rendes munkaidőként elszámoltegészségügyi ügyeletet nem ügyeleti díjjal, hanem a személyi alapbérrel(illetménnyel) kell díjazni.

Emellett az ügyeleti díj mértékének megállapítása kapcsán pontosítani kell a jogszabályt – írta a tervezet, kifejtve: rendelkezni kell arról, hogy a felek a kollektív vagy egyéni megállapodásokban a törvényesnélalacsonyabb mértékű ügyeleti díjban ne állapodhassanak meg, vagyis neköthessenek olyan megállapodást, amely az alkalmazott egészségügyidolgozóra nézve hátrányos.

A praxisjogra vonatkozó szabályozás megújításáról szóló részben atervezet azt írja: a praxiskezelő segítené a forgalomképtelen praxisokpiacának fellendítését, másrészt lehetőséget adhatna az új belépőkszámára a praxisjog megszerzésére. Ezek mellett a praxiskezelő javaslata alapján állapítaná meg és alakítaná ki a települési önkormányzatképviselő-testülete az egészségügyi alapellátások körzeteit, többtelepülésre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét. Apraxiskezelő feladatait – kormányrendeletben meghatározottak szerint -az Országos Alapellátási Intézet látja majd el – írja a tervezet.

A hatósági ellenőrzésben – a mintavétel mellé – bevezetnék azúgynevezett próbavásárlást is. Mint fogalmaztak: “a próbavásárlás azillegális kereskedelmi tevékenység, a termékek hamisítása, valamint azegyes termékek forgalmazási körülményeinek vizsgálata/feltárásaterületén válhat fontos bizonyítási eszközzé”. A tervezet szerintbevezetésének elsősorban nem a hagyományos forgalmazási csatornákon(nagykereskedelem, kiskereskedelem) keresztül történő értékesítés, hanem a multi-level marketinges, internetes, csomagküldő szolgálatonkeresztüli forgalmazás esetében lenne jelentősége, de a hagyományos(bolti) kereskedés ellenőrzésében is segítséget nyújtana, hiszen akeresett termékek gyakran csak kis üzletekben, továbbforgalmazóknáltalálhatók meg.

Mindezek mellett a tervezet arra is kitér, hogy a jövőbenterhességi-gyermekágyi segélyre nem csupán szülő nő, illetve a csecsemőt örökbe fogadni szándékozó nő lenne jogosult, hanem amennyiben a szülőnő egészségi állapota miatt a gyermekét nem tudja gondozni, vagy meghal, akkor a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, a gyám, vagy azörökbefogadó férfi is jogosulttá válhat terhességi-gyermekágyi segélyre.

A kormány oldalára felkerült jogszabálytervezet véleményezési határideje jövő hétfő.