Újabb törvénycsomag regulázza a gyógyszerpiaci szereplőket

Mint közismert, a Széll Kálmán Tervben (SZKT) foglaltak szerint az egészségpénztár gyógyszerkasszáját az elkövetkezendő két évben 120 milliárd forinttal kell csökkenteni. Ennek munkálatai már idén megkezdődtek, a SzKT-ban meghatározott cél elérése, s nem mellesleg az idei gyógyszerkeret betartása érdekében 2011-benemelték meg a gyógyszergyártók befizetési kötelezettségét 12-ről 20százalékra, duplázták meg az orvoslátogatók utánbefizetendő regisztrációs díjat, amely így személyenként, éves szintenmár 10 millió forintjába kerül a cégeknek. Ekkor kezdődött megtöbbek között a kombinált gyógyszerek árának felülvizsgálata, s azúgynevezett preferált referencia ársáv kialakítása is. A most bevezetett vaklicites rendszer eredményeként jövőre már akár 20 milliárd forintosmegtakarítást könyvelhet el az egészségpénztár.

Együttműködésre bírnák a betegeket

A Széll Kálmán Tervben meghatározott cél elérése érdekébenazonban újabb és újabb intézkedéseket eredményez, amelyek egyfelől aköltségek minimalizálását, másfelől pedig a hatékonyság növelésétszolgálják. A második etap teendőiről mai ülésén dönt a kormány. Ennek során immár konkrét formában kerül terítékre a betegek együttműködését segítő támogatási rendszer, amely az orvost, a beteget, s a gyógyszerészt egyaránt arrahivatott ösztönözni, hogy gyógyszereiket az érintettek az ajánlásoknakmegfelelően alkalmazzák. A betegek szempontjából ez azt jelenti, hogymagasabb összegű ártámogatásra számíthatnak közülük azok, akik sajátgyógyulásuk-gyógyításuk résztvevőivé, partnereivé válnak. Azelőterjesztők többek között az Egészségügyi Világszervezet (WHO)adataira – amely szerint a krónikus betegek együttműködési készségemindössze 50 százalékos –, részben pedig arra a sokat emlegetett hazaivizsgálati eredményre támaszkodnak, miszerint a koleszterincsökkentőketcsupán a betegek 22 százaléka szedi egy éven túl.

Az együttműködés ösztönző intézkedések a korábbi információkkal szemben nem az elhízott betegek fogyásra sarkalásával kezdődik. Két jól kerül határolható, s ellenőrizhető területre fókuszálnak: a kardiovaszkuláris terápiákra illetve a dohányzásra. Ami az előbbit illeti, abban, hogy a betegek többsége néhány hónap után abba hagyja a szükséges készítmény szedését, nem csak ők ludasok. Sokesetben sem az orvos, sem a gyógyszerész nem közli velük, hogy ezeket agyógyszereket hosszú távon kell szedni ahhoz, hogy az elért eredményttartani lehessen. Ezért szükséges ezen a területen egységes, a betegek együttműködését szolgáló protokoll bevezetése. Nyilván persze az sem tesz jót a a sokat hiányolt betegegyüttműködésnek, amikor azt hallják, miként vitatkoznak egymássalpraktizáló illetve a gyógyszerkassza tartásán serénykedő orvosok arról,érdemes-e szedni vagy sem a koleszterincsökkentőket. Akkor lehet számonkérni a betegektől fegyelmezett részvételüket saját terápiájukban,hakorrekt, nem gyártói illetve egészségpénztári financiális érdekektőlvezérelt, hanem szigorúan szakmai alapon álló információt kapnánakorvosaiktól és gyógyszerészeiktől.

Ennél lényegesen egyszerűbb a dohányzás illetve az úgynevezett COPD (légzési nehézséggel járó, krónikus obstruktív tüdőbetegség) összefüggésének ügye, hiszen tudományosan igazolt, hogy a COPD áldozatainak döntő többségeerős dohányos, s a kezelésük során alkalmazott gyógyszerek egy részénekhatása csökken, amennyiben nem teszik le a cigarettát. A tervek szerintnem automatikus támogatáscsökkentést alkalmaznak majd. Elsőlépésben a dohányzó betegnek felajánlanak egy ingyenes dohányzásleszoktató intervenciós programot. Amennyiben hajlandó ezen részt venni, s a program sikerrel zárul, maradna a szükséges medicinák korábbiártámogatása, amennyiben viszont megtagadja a részvételt,illetve az eredménytelennek bizonyul, csökkentik gyógyszereikgyógyszereik árának támogatását. Az érintettek ráadásul abban semreménykedhetnek, hogy stikában folytathatják a dohányzást, mivelbizonyos laboratóriumi eredményekből egyértelműen kimutatható, hogyváltozatlanul hódolnak-e szenvedélyüknek vagy sem.

Egyre szigorúbb méltányosság

A közgyógyellátási rendszeren csak kisebb korrekció várható. A korábban bevezetett szabály mellett – amely arról szólt, hogykizárólag a legolcsóbb, preferált ársávba tartozó medicinát kell felírni abból a hatóanyagból, ahol van ilyen – most azt készülnek törvénybefoglalni, hogy minden más esetben az ugyancsak olcsónak számítóreferencia vagy a még annál is kedvezőbb árú készítményt rendeljék azorvosok. Az egymással egyenértékű készítmények esetében így a közgyógyellátásban részesülők számára a legkedvezőbb árúak
lesznek elérhetők.

Ugyancsak kényes témához nyúl a kormány, amikor tovább szigorít az egyedi méltányosságon, amelynek srófján egyébként két éve már húztak egyet, mondván a gyártókmintegy hátsó ajtóként használják e jogcímet arra, hogy teljes áronminél több betegnek juttathassák el drága készítményeiket.Ezért maximálták az adott hatóanyaghoz adott méltányossági támogatásokszámát ötvenben. Amennyiben egy-egy terápia kapcsán ennél több kérvényérkezett az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz, a gyártónakkezdeményeznie kellett érintett készítménye befogadását a támogatásirendszerbe. Ez most azzal egészülne ki, hogy adott terápia esetében egyújabb, immár pénzügyi gátat emelnek: amennyiben a kezelés ára –függetlenül annak éven belüli hosszától – meghaladja a 8 millióforintot, a gyártót szintén a befogadási eljárás megkezdéséreköteleznék.

A fenti intézkedéscsomag részeként történik meg drága, többségében onkológiai készítmények átsorolása a járóbeteg gyógyszerkasszából akórházi ellátások közé, ám hogy érintett gyógyszeréhez mindenkiváltozatlanul hozzá jusson, ezeknek árát nem olvasztják be a kórházifinanszírozásba, hanem tételes elszámolás alá esnek majd. Abetegek ennek jegyében a kijelölt centrumokban kapják meggyógyszereiket, ahol egyébként még a 300 forintos dobozdíjat sem kellmegfizetniük – mint jelenleg.

Mivel egyre nagyobb tért hódítanak a többségében igen drága, úgynevezett biológiai gyógyszerek, ezért a tervek szerint az ilyen terápiára szoruló új betegek kezelését nem az originális, hanem az adott gyógyszer olcsóbb, hatóság által is engedélyezett biohasonló változatával kell megkezdeni, azok esetében azonban nem írnák elő a kötelező váltást, akik már egyadott biológiai terápiában részesülnek. Ezeket a készítményeketegyébként, jellegükből fakadóan, a gyógyszertárakban nemhelyettesíthetik a patikusok.

E-recept a tervek között

Jövőre indulna a hosszú évek óta terítéken lévő e-recept, amely mellett azonban
kezdetben biztos megmaradnának a papír alapú vények is. Korábban sok szakmai vita zajlott arról, hogy az e-recept bevezetéseszükségessé teszi-e hogy a beteg patikát válasszon magának, kizárólagott váltva ki gyógyszereit. A létrehozni tervezett új rendszer kizárjaennek lehetőségét, megakadályozva a gyógyszerészek-orvosokösszefonódását. Az e-recept – papír társához hasonlóan – bárholbeváltható lesz.

Az e-recepthez kapcsolódóan valószínűleg módosítják, azt az időtartamot – jelenleg általában 3 hónap – amennyire egyszerre gyógyszert lehet kiváltani. Annak lehetősége, hogy az orvos több havi adagot rendeljen, változatlanul megmaradna, a kiváltásra azonban – bizonyos esetekben – csak havonta lenne lehetőség. A tervek szerint ez nem jelentené a negyedéves etap megszüntetését,drága valamint új készítmény felírása esetén viszont, illetve amikor abeteg állapotának változására lehet számítani, először csak egyhavi adagot adhatnának ki a patikában, s amennyiben például beválik azújonnan rendelt vérnyomáscsökkentő, az e-recept nyomán újból ki lehetmajd, hosszabb időre is váltani. A pontos részletek azonban a szükségesrendelet módosítása után derülnek ki.

Meghatározott gyógyszerkörben – így a koleszterincsökkentők esetében – megkezdődne a hatóanyag-alapú felírás, amelynek eredményeként a gyógyszerésznek dokumentáltan is tájékoztatni kell a beteget a legolcsóbb alternatíváról.

Segítség a veszteséges patikáknak

Többféle módszerrel, s támogatással kívánják biztosítani a gyógyszertárak stabil működését, amelyek közel 8-9 milliárd forintos árrésbevételveszteséget könyvelhetnek el a tervbe vett intézkedések eredményeként.Ez pedig számos kisforgalmú patika létét veszélyezteti, míg anagyobbaknál a betegek folyamatos visszarendelésével járókészletcsökkentéssel járhat. Úgynevezett működési támogatásban azok apatikák részesülhetnek, amelyek adott településen egyetlenkénthivatottak biztosítani a lakosság gyógyszerellátását.Ennek finanszírozását két forrásból – az E-Alap jövő éviköltségvetésében szereplő 100, valamint a nagyforgalmú patikák általfizetendő szolidarítási díj körülbelül 500 millió forintos bevételéből – kívánják biztosítani. Emellett a korábbi évek gyakorlatátfelülvizsgálva, bizonyos feltételek teljesítése eseténkamatmentes előlegért – lényegében kölcsönért – folyamodhatnak agyógyszertárak készleteik növelése érdekében. A hitelt év végéig kellvisszafizetniük, a rendelkezésre álló keret 1,2 milliárd forint.

Immár meghatározott pénzügyi keretet különítenek el ahhoz,hogy a gyógyszerészek aktívan részt vegyenek a generikus programmegvalósításában. Ettől eddig azért ódzkodtak a patikusok,mivel az olcsóbb készítmény kiadása kisebb árrésbevételt jelent,márpedig a gyógyszertár működtetésének ez az egyetlen forrása. Állítólag e program támogatására összesen 2,7 milliárd forint áll rendelkezésre.

S végül, megkezdik a nagykereskedők-patikusok közötti árrés-megoszlás felülvizsgálatát is, mivel az ötezer forint feletti gyógyszerek után – amelyek a forgalomgerincét adják – a gyógyszerészek fix összegű, 850 forintosárrést kapnak, míg a nagykereskedőknél ez 5 százalék.