Újra lehet háromhavi gyógyszeradagot felírni

A változás lényege, hogyaz 50 ezer forintnál alacsonyabb fogyasztói árú, krónikus betegségek kezeléséreszolgáló gyógyszerek esetében az orvos három hónap időtartamra is elláthatja abeteget gyógyszerrel úgy, hogy a vényen nem kell feltüntetni a gyógyszerlegkorábbi kiváltásának időpontját. A vények három hónapos érvényességi idejénbelül a beteg dönthet, hogy egyszerre, vagy receptenként kívánja a számárafelírt gyógyszereket kiváltani.

A tárca szerint aváltoztatást azt tette lehetővé, hogy időközben jelentősen csökkent a generikusgyógyszerek árszintje, illetve számos, korábban is kórházban beadott drágagyógyszert tavaly óta a kórházak rendelnek meg a betegeknek. Ezen intézkedéskövetkeztében könnyebbé és rugalmasabbá válik a krónikus betegek gyógyszerkiváltása- tette hozzá az egészségügyi államtitkárság.

A legnagyobb költségű(50 ezer forint feletti) gyógyszerek kiváltása esetében a takarékosgyógyszerfelhasználás megvalósítása érdekében – meghatározott eseteketleszámítva – továbbra is indokolt, hogy a gyógyszereket 30 naponta váltsák ki.

Októbertől lehetőséglesz arra is, hogy egy beteg külföldön váltsa ki gyógyszerét. Ezt a vényekkölcsönös elismeréséről szóló uniós irányelv hazai szabályozásba ültetése teszilehetővé. Az orvosnak lehetősége lesz arra is, hogy a kiváltás országábanismert nyelven állítsa ki a receptet.

Forrás: MTI/Magyarhirlap.hu