Újraéledő patikusháború: jogsértések a kamarai küldöttgyűlésen?

Július közepén tartott küldöttválasztó közgyűlést a Magyar Gyógyszerészeti Kamara (MGYK) budapesti szervezete. Amióta újrakötelező a kamarai tagság, valamennyi megyei szervezetnek érvényesnévjegyzéke van a tagokról. Ez a pont már csak azért is lényeges, mert a jelenlegi vezetés irányvonalát pártolók (a magángyógyszerészek) arrahivatkozva támadták meg a közgyűlés végeredményét, hogy a véglegesválasztói névjegyzék, és az általuk nyilvántartott névjegyzék nemegyezik.

Megtámadták

„Ez pedig egy mondvacsinált ürügy”- mondja a hvg.hu-nak SzentirmaiEndre, aki a patikusháborúban a határozat megsemmisítését kérőgyógyszerészeket védi. A láncospatikákhoz tartozó gyógyszerészekszerezték meg ugyanis az említett küldöttgyűlésen a helyek több mintfelét, ami azt jelenti, hogy a hálózatos patikusok az „etikuspatikusokkal” szemben többséget szereztek. (Az „etikus patikus”elnevezést azok a magángyógyszerészek találták ki, akik azt vallják: nem piacgazdasági alapon szerveződnek, hanem kizárólag egészségügyiszolgáltatók. A hálózatos patikusok többségének tulajdonosa viszont nemgyógyszerész, hanem szakmai befektető.)

Miután a Kamara az említett okra hivatkozva megsemmisítette azeredményt, új választást írtak ki. Ezt a Hálózati GyógyszertárakSzövetségéhez tartozó két patikus a Fővárosi Bíróságon támadta meg, abíróság bekérte a szükséges papírokat, majd megállapította, hogy akérelmük alapos. Ugyanekkor felfüggesztő végzést is hozott, mely szerint nem ismételhető meg a Kamara budapesti szervezetének közgyűlése.

A bíróság az első tárgyalást az ügyben január közepére rendelte el,ekkor derül ki tehát, hogy érvényes volt-e vagy sem a küldöttválasztóközgyűlés. Az ügyvéd azt mondja, a kamara megkapta a felfüggesztővégzést, ám azt vélhetően nem küldték tovább a budapesti szekciónak,mert a választás előkészületeit változatlan ütemben folytatják.

Összehívják

Horváth Tamás, az Magyar Gyógyszerész Kamara elnöke a hvg.hu-nakviszont azt mondja: a budapesti szervezet elnöksége október 9-re hívtaössze a megismételt küldöttgyűlést. „Van tudomásunk arról, hogy azelnökségünk határozatát, ami a megismételt gyűlésre vonatkozik, kétpatikus megtámadta a Bíróságon. A bíróság a részünkre viszont csak akeresetlevelet, a tényállást és a kitűzött tárgyalás időpontját küldtemeg”- mondja az elnök, aki szerint tehát semmi okuk és indokuk nincsenarra, hogy ne hívják össze újra a küldöttgyűlést.

Az új kamarai törvény szerint szeptember, illetve október végéigkellene az országos küldöttközgyűlést lebonyolítani, az alapszabályt ésaz etikai kódexet elfogadni. Ez utóbbi tervezet is heves vitákkereszttüzében áll, mivel az a magánéleti viselkedést is a kamaraiítélkezés és pénzbüntetés körébe vonná, és kötelezővé tenné a tagoknakegymás be- és feljelentését, tiltaná továbbá a kisebbségi véleménykamarán kívüli ismertetését.

Nem ez az első olyan momentum, amely a patikustársadalom megosztottságát mutatja. A MagyarGyógyszerészi Kamara nagyjából egy évvel ezelőtt ment neki a patikusokegy csoportjának, akik gyakorlatilag a patikaliberalizáció miattnyithattak patikákat. Tavaly ősszel ugyanis a kamara is támogatta aláncos patikusok dolgának megnehezítését, és elérték azt is, hogy aszakmai befektetőknek el kell adniuk vállalkozásukat agyógyszerészeknek. A nyilatkozatháborúban persze olyanok iselhangzottak, hogy a hálózatokban működő gyógyszertárak trafikkéntműködnek, a szakmai befektetők olyanokra utasítják a gyógyszerészeket,ami hivatásukkal ellentétes, ám azt is hozzátették, hogy ezekben apatikákban fordul elő legtöbbször szakmai tévedés.